Pracovná verzia stránky
Ako si pomôcť
 1. Ako ľahko môžeme dosiahnuť najvyššiu úroveň lásky?
 2. Ako sa môžeme zbaviť nepríjemných rozumových myšlienok?
 3. Každá myšlienka má svoju vlastnú farbu a okamžite sa z nej vytvára forma.
 4. Čo sa deje so zomierajúcim?
 5. V dnešnej dobe by bolo najlepšie, keby sme boli všetci nezávislí a samostatní.
 6. Urobme si konečne po predchádzajúcich bodoch malú inventúru seba samého.
 7. Prečo zahadzujeme našu energiu šťastia a lásky?
 8. Ako pomôcť človeku závislému od návykových látok a zároveň sebe samému?
 9. Ako povedať NIE?
 10. Cítite sa v poslednom čase unavení, slabí a všetko vás bolí?
 11. Nebojte sa „zlých duchov“!
 12. Ako môžeme rozvíjať svoju odvahu?
 13. Môže nám hudba skutočne pomôcť?
Ako pomôcť sebe z vlastnej skúsenosti

Hneď v úvode by som vás rada o niečo poprosila. Ak aj vy máte skúsenosti, ktoré by mohli pomôcť iným ľuďom, napíšte mi o nich, rada ich s vaším súhlasom uverejním. Náš PÁN sa teší za každého človeka, ktorému sa takáto pomoc dostane, aj keby išlo len o jedného jediného. Už vopred vám z celého srdca ďakujem.

Najsilnejšia energia, ktorá nami môže pretekať, je energia svojpomoci. Ide o to, že v sebe dokážeme spustiť samoliečiaci mechanizmus. Tým od nás odpadnú všetky choroby, za predpokladu, že sa človek pre to rozhodne zo slobodnej vôle.
1. Ako ľahko môžeme dosiahnuť najvyššiu úroveň lásky?
Môj učiteľ, starejší, mi vysvetlil, ako ľahko môžeme dosiahnuť najvyššiu úroveň lásky na Zemi: „Ak ti niekto v minulosti ublížil, tak mu úprimne, z celého srdca zaželaj, aby vo svojom živote našiel správnu cestu k PÁNOVI. V tom momente môžeš zanechať za sebou celú minulosť. A ak sa niečo také stane teraz, zostaň pokojný a zaželaj tomu človeku to isté. Hneď budeš stáť nad všetkými urážkami a poníženiami. Najkrajšie pri tom je, že na zlé správanie reaguješ želaním dobra (samozrejme len v tichosti svojho srdca). To je tá najvyššia úroveň lásky na Zemi, ktorú môžeme dosiahnuť. Nikdy na to nezabúdaj!“
2. Ako sa môžeme zbaviť nepríjemných rozumových myšlienok?
Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí si svoju rozumovú prácu vláčia so sebou domov, a to často celkom nevedome. Tým sa oberajú o zotavujúci spánok, pretože sa každú hodinu budia, alebo nevedia ani len zaspať.
Tohto všetkého sa môžete zbaviť v priebehu minúty. Ak vás chcú zaťažiť starosti, mali by ste hneď niečo proti tomu podniknúť, namiesto toho, aby ste ich potlačili s myšlienkou, že veď raz aj toto pominie.
Vtedy si môžete sami pomôcť tak, že hneď ako pocítite „vo vzduchu“ zlé myšlienky, pomyslite si na niečo krásne z vašej minulosti alebo prítomnosti. A to vždy, keď sa zlé myšlienky priblížia. V priebehu týždňa sa tak zbavíte myšlienok, ktoré vás sťahujú dole, pod podmienkou, že to naozaj budete chcieť.
3. Každá myšlienka má svoju vlastnú farbu a okamžite sa z nej vytvára forma.
Podľa toho svetlé myšlienky formujú nádherné kvety, útulné obydlia alebo krásne prírodne výtvory. Samozrejme, že tých pekných foriem existuje ešte oveľa viac.
Skúste si teraz ale predstaviť, ako odporne vyzerajú temné myšlienkové formy. Ako hady, plazy, či krokodíly s mnohými hlavami a s výrazom tváre, ktorý vzbudzuje hrôzu.
A takéto formy nosia temní ľudia neustále prisaté na svojich dušiach.
K tomu ešte jedna zaujímavá veta: Sv. Ježiš hovoril o tom, že 1/3 pozemského ľudstva je temná, Abdrushin písal už o 2/3 ľudstva a pred niekoľkými mesiacmi prišla od PÁNA bilancia aktuálneho stavu ľudstva: 97% temných – a už len 3% svetlých ľudí!
4. Čo sa deje so zomierajúcim?
Vo vedľajšej izbe v nemocnici ležal mladý zomierajúci vojak. Nadišiel deň jeho pozemskej smrti. Jeho rodinní príslušníci sa nevedeli upokojiť, plakali a sebecky nariekali, aby sa rýchlo vrátil, lebo to bez neho nevydržia.
Keď to trvalo už niekoľko hodín, mládenec otvoril oči a povedal: „Nechajte ma konečne v pokoji odísť a nevolajte ma stále späť. Už nevydržím znášať tieto telesné bolesti.“
Potom zatvoril oči a pokojne odišiel.
5. V dnešnej dobe by bolo najlepšie, keby sme boli všetci nezávislí a samostatní.
Prečo to nejde? Každá modlitba alebo prosba je zbytočná, pokiaľ nevychádza z úprimného srdca. A navyše je veľmi málo ľudí, ktorí tomu veria, alebo sú o tom presvedčení.
Tak prichádzajú ťaživé myšlienky, až depresia, beznádej, vnútorná prázdnota a vyčerpanosť.
Najrýchlejšou pomocou vždy bola, je a bude prosba k Pánovi. Ak tomu niekto neverí, nech to radšej ani neskúša, lebo nariekanie nie sú prosby, ale len výčitky.
Kto je však presvedčený o pravdivosti tejto pomoci, ten si hneď sám pomôže a pocíti od Pána nádhernú ľahkosť a teplo. Ale! Prosba musí byť úprimná a čistá. Ďalším krokom je úprimnosť k sebe samému. Najväčším hlupákom je ten, kto klame sám seba.
Vzchopme sa a buďme sami sebou! Len tak môžeme zistiť, ako dosiahnuť náš cieľ a byť pritom aj šťastnými.
6. Urobme si konečne po predchádzajúcich bodoch malú inventúru seba samého.
Samozrejme každý rozhoduje sám, či chce vedieť pravdu o tom, kým a akým sa stal po zmenách.
 • V priebehu hodiny ste prišli o všetko pozemské (vlastníctvo, moc, titul, vplyv). Teraz premýšľajte: „Čo iné ešte máte, čo by ste mohli ponúknuť?“
 • Čo rozumiete pod pojmom „nekonečnej, nezištnej lásky a pomoci“?
 • Avšak i pomáhať sa má v správny čas, a to vtedy a takým spôsobom ako to ten, komu sa má pomôcť, potrebuje. Inak by to bol prejav arogancie a egoizmu. Často počujeme vetu: „Ale ja som chcel/a len dobre“. Áno, ale len pre seba samého. Je predsa smiešne, ak sami seba klamete takýmto spôsobom.
Aká potom musí byť vaša žatva?
7. Prečo zahadzujeme našu energiu šťastia a lásky?
Prečo zahadzujeme našu energiu šťastia a lásky (hormón endorfín) a ponechávame si v krvi adrenalín (arogancia, moc a posadnutosť vlastníctvom)? Ide tu o naše zdravie (samoliečenie alebo sebazničenie). Teraz ešte máme možnosť voľby, ale o niekoľko týždňov už takáto možnosť nebude.
Ako môžeme dostať adrenalín pod kontrolu? Ak nás niekto poníži, nakričí na nás alebo nás urazí, hovorí tým sám o sebe. Ak si to všetko vezmete osobne, ocitnete sa v jeho pasci, lebo ste na to reagovali. Vôbec neviete, ako a kedy váš adrenalín stúpne, ale musíte prehltnúť a spracovať už minimálne polovicu jeho negativity a ešte aj svoju vlastnú. Potrebujete také niečo? Určite nie. Skracujete si tým váš vlastný život a navyše si privodíte množstvo chorôb. Je to totálne sebazničenie.

Keď si to teda nebudete brať osobne, tak bude musieť ten druhý sám prehltnúť a spracovať svoj hnev.
Ak nebudete vnútorne reagovať, naskočí automaticky váš samoliečiaci mechanizmus a tým sa zvýši aj vaša hladina endorfínov.
Tak máte svoju zlosť pod kontrolou a vaše zdravie sa bude už len zlepšovať.
8. Ako pomôcť človeku závislému od návykových látok a zároveň sebe samému?
Najhoršie je, ak s takýmto človekom ešte všetci spoločne bývate. Spočiatku si vôbec nič nevšimnete. Po čase sa však všetci závislí správajú rovnako: začnú tým, že doma kradnú peniaze, potom všetko cenné, čo nájdu a môžu predať, aby mohli vždy uspokojiť svoju dennú potrebu drog.
Medzitým sú hádky, plač, klamstvá a falošné sľuby závislého človeka, že sa zmení.
Tomu nikdy neverte. Doma je vždy niečo na jedenie, teplo a strecha nad hlavou. Závislý človek sa vôbec nezmení, lebo má všetko, čo potrebuje.
Jediná možnosť, ako mu pomôcť, je nechať ho padnúť na samé dno, aby sa musel vlastnými silami od neho odraziť. Až potom pochopí, že ak chce prežiť, musí sa zmeniť (stať sa abstinentom). Viem, ako vás to bolí, keď musíte závislého človeka vyhodiť na ulicu. Inak to však nejde, ak sa má chcieť z vlastnej vôle zmeniť.
Jeho vôľu nemôže prebudiť žiadny liečebný ústav, iba on sám.
9. Ako povedať NIE?
Dnes vám chcem porozprávať, ako som sa naučila povedať NIE. Myslím si, že tento problém psychicky trápi mnoho ľudí. Tí, ktorí druhých využívajú, zacítia už z vášho vyžarovania, že znova našli niekoho, z koho si môžu urobiť psychického a fyzického otroka. A aký je výsledok? Takíto ľudia nadobudnú znova svieži pocit moci vďaka vašej energii a vo vás vyvolajú neustály pocit strachu, vyčerpanosť... Dokonca berú vaše služby a pomoc automaticky a ako samozrejmosť. A postupne sa stávajú čoraz drzejšími.

Existuje ale jednoduchý spôsob, ako si pomôcť a zbaviť sa takýchto ľudí. Keď sa na vás obratia s novým pokynom, jednoducho im povedzte, že si to chcete ešte premyslieť. A okamžite sa otočte a odíďte, alebo zložte slúchadlo. Ak to niekoľkokrát zopakujete, slovko NIE z vás vyjde, akoby samé od seba, bez strachu.
Ľudia, ktorí naháňajú druhým strach, sú totiž úplne zbabelí. Potrebujú pocit moci k tomu, aby vôbec mohli žiť, teda vysávať vašu energiu. A najhoršie na tom je, že vy im vašu vlastnú energiu odovzdávate dobrovoľne.
10. Cítite sa v poslednom čase unavení, slabí a všetko vás bolí?
Určite poznáte Imanuela, ktorý je Alfa a Omega. Pravdou totiž je, že je už veľmi blízko Zeme, aby zachránil ľudí, s ktorými do budúcnosti počíta. Jeho Omega - lúče sú veľmi silné a detoxikujú všetkých svetlých ľudí. Som atómovou fyzičkou a s istotou viem, že tieto Omega - lúče čistia ľudské telo od všetkých jedov. A ako to súvisí s našou témou? Jeme, pijeme a dýchame jedy. Tým myslím aj lieky, ktoré hltáme namiesto toho, aby sme sa liečili svojpomocne. Čo všetko je v našich telách vnútorne otrávené už určite tušíte.
Verte mi, prosím, nie ste chorí. Vaše telo jednoducho reaguje na Imanuelovo čistenie a zbavovanie jedov. Uverte tomu tiež a strach sa v okamihu stratí.
11. Nebojte sa „zlých duchov“!
Pretože oni majú oveľa väčší strach ako vy. Prečo? Lebo už nemajú hmotné telo, ktoré by ich chránilo, a okrem toho sa s nimi nikto nerozpráva, nikto ich nevidí ani im nerozumie, keď sa snažia strhnúť našu pozornosť na seba. Mnohí z nich totiž nevedia, že sú už mŕtvi, ak napríklad zomrú v spánku alebo pri náhlej nehode a nevedia sa vôbec zorientovať. Môj učiteľ mi raz povedal: „Medzi vami je na Zemi len jediný rozdiel. Vy máte telo, ale oni nie. Preto niet dôvodu mať strach, inak z vás všetkých vysajú energiu.“
„Ako je to možné?“
„Už nemajú mozog, teda ani rozum. Ak zacítia životnú energiu, jednoducho k vám prídu a vysajú vás. Ľudstvo už dávno zabudlo, že po Pánovi ste to vy, kto o sebe rozhoduje. Buď budete mať strach alebo sa vlastnou vôľou týchto duchov zbavíte.“
„A čo pre to musíme urobiť?“
„Opäť je to veľmi jednoduché. Povedzte nahlas alebo ticho v sebe, aby čo najrýchlejšie zmizli. A povedzte aj to, že Imanuel je už veľmi blízko Zeme.“
Každému, komu som to doteraz poradila, samozrejme z vlastnej skúsenosti, to pomohlo. Dokonca tak dobre, že aj dom alebo byt dotyčného sa stal svetlejším. Pretože ľudia, ktorí už nemajú telo, zatieňujú všetko okolo vás.
12. Ako môžeme rozvíjať svoju odvahu?
Opäť je len na nás, či si zvolíme odvahu alebo strach. Teda, či dosiahneme naše ciele alebo si sami nahovoríme, že tak či tak nič nedokážeme a stiahneme sa späť. Voľba je v našej psychike. Ale prečo si potom vyberáme strach namiesto odvahy? Ide vždy len o naše nastavenie psychiky.
Ak sa považujeme za ustráchaného, zbabelého človeka, budeme sa presne podľa toho vždy správať. Ak máme strach, je jedno, či ide o kráľa či bezdomovca (príbuzenstvo, šéfa, životného partnera) alebo či znášame následky výchovy našich rodičov. Verte mi, ak skutočne chceme, dosiahneme všetko. Najdôležitejší je pre nás vždy náš postoj a naše rozhodnutie. V konečnom dôsledku ide o nás a naše pocity po celý náš život.
NIKDY NEVERME VNUKOVANÝM MYŠLIENKÁM, PRETOŽE TIE V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ PRAVDIVÉ.
13. Môže nám hudba skutočne pomôcť?
Samozrejme, že môže, to všetci viete, ale len pri správnom výbere. Všetky tóny v prírode, hlasy ľudí a samozrejme aj hudba pôsobia priamo na váš nervový systém. Ako často sa vám stane, že niekoho hlas vo vás vyvolá neznášanlivosť a agresivitu? A tým nás chce temno pomaly, ale iste zlikvidovať. Opäť je voľba na vás, či chcete počúvať upokojujúcu alebo divokú ničivú hudbu.

Takže!!! Záleží na voľbe frekvencie, či nás hudba utíši a navodí pokojný spánok, aby sme ráno mohli začať náš deň dobre oddýchnutí s novou životnou silou.

Počas 2. svetovej vojny bola liečivá upokojujúca hudba s frekvenciou 432 Hz, 528 Hz a 639 Hz zmenená na 440 Hz, ktorá náš nervový systém pomaly ničí bez toho, aby sme o tom vedeli. Táto novodobá (New Age) hudba v nás pri počúvaní spočiatku vyvolá aroganciu a agresiu, neskôr nasledujú psychické choroby a nikto netuší (ani lekári), čo je príčinou narušenia psychiky.
LOGS: Run time 26 ms, 213 μs, and 8 hnsecs
- +
LOG START [2024-06-18]
[010235C8:30F25922 12:04:15.1871861] LESCODE WARN [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:68] WARN in method: /program/root.security() on Ln 41, Col 3: "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" [Projekt kratkoajasne.sk]
   = "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" (string[47])