Pracovná verzia stránky
Omyly a klamstvá
 1. Božia rodina, IMANUEL
 2. Skutočný záchranca Zeme
 3. Najdôležitejší rozdiel medzi Elisabeth a Máriou
 4. Nepoškvrnené počatie Sv. Ježiša
 5. Kde sú zvestovatelia Imanuela?
 6. Čo presne znamená slovo projekcia?
 7. Prekrútenie faktov po vražde Sv. Ježiša
 8. Rozdiel medzi pojmami duch a duša
 9. Pravda o reinkarnácii a zákon tiaže
 10. Veľké pasce ďalších stredovekých lží
 11. Peklo
 12. Osud alebo kliatba ako výhovorky
 13. Posledný deň s učiteľmi
 14. Tieto pravdy sa vám určite nebudú páčiť
 15. Tajomná Tisícročná ríša
 16. Modlitba
 17. Očistec
 18. Život človeka od počiatku bytia až po Tisícročnú ríšu
 19. Apokalypsa a posledný deň Zeme
 20. Kto je v skutočnosti svätý?
 21. Ako správne žiť? Sebazničujúco alebo sebazáchovne (sebauzdravujúco)?
 22. Samoliečiaci mechanizmus v nás
Rada odpoviem na Vaše prípadne komentáre k hore uvedeným témam, ak budete mať záujem.
1. Božia rodina, IMANUEL
Všetkých nás dodnes klamú a zavádzajú faktami od Najvyššieho (Božej rodiny) až po Zem. Kto je Božia rodina? Boh Otec, Jeho manželka Pramatka Elisabeth. Potom nasleduje starší brat Duch Svätý = Imanuel, vlastne vôľa Božia a mladší brat Sv. Ježiš, čiže Božia Láska. Už 20 rokov má manželku s dieťatkom Imanuel. Čo poviete, to musí byť parádna odvaha poprieť 2 členov Božej Rodiny: Elisabeth a Imanuela. Len ich vyškrtli zo zoznamu a hotovo. Kto z vás verí, že za tieto klamstvá (cirkví, jednotlivcov, učiteľov, lekárov) neponesie následky? No predsa všetci, ktorí im naleteli. Kto hľadal a našiel Pravdy, ten nemá prečo niesť následky ich klamstiev.

Keďže ani ja všetkému len tak neuverím, išla som do chodby tajomstiev vo Vatikáne sa presvedčiť. Niektoré tieto chodby sú už sprístupnené pre celé ľudstvo.

A aby bol náš zmätok dokonalý a cirkvi ešte presvedčivejšie, meno Imanuel pripísali kňazi vo všetkých prípadoch Sv. Ježišovi. A znova sme naleteli. Imanuel je Parsifal, Abdruschin, Syn Človeka, Duch Pravdy, Alfa a Omega. To už potom mali cirkvi úplne ľahké, ako nás popliesť a presvedčiť o druhom príchode Sv. Ježiša. Všimnite si, prosím, že ani Posolstvo Grálu, ani Večné zákony to takto nevykladajú. A dokonca Sv. Ježiš spomínal Ducha Pravdy vždy iba v 3.osobe. Osobu Imanuela nám cirkvi taja už 2000 rokov. Osobne si myslím, že Ho skrývajú pred svetom preto, lebo On je Božia Pravda a Spravodlivosť.

Len si spomeňme, koľko klamstiev a podrazov už vyšlo najavo nie len v cirkvách, ale aj vo všetkých odvetviach života. Pravda ako energia stále viac tlačí na Zem a Spravodlivosť pracuje zároveň s ňou. Som už dosť dlho na tomto svete, ale o toľkých prírodných katastrofách, vojnách, vraždách, samovraždách a neznámych smrteľných chorobách naraz som nikdy predtým nepočula.
KEĎ UŽ TOTO NIE JE PÁNOV HNEV A SPRAVODLIVOSŤ, tak čo to vlastne je?
2. Skutočný záchranca Zeme
Radostne očakávaný druhý príchod Sv. Ježiša na Zem a neustále tajené 3. Fatimské proroctvo veľmi úzko spolu súvisia. Ako je to možné??? No tak, že obidve témy popisujú ten istý akt, ibaže v každom z nich figuruje iný Syn Boha Otca na záchranu ľudstva.  Tým pádom nám musí všetkým byť jasné, že v jednom z popisov je schválne zamenená postava Sv. Ježiša s Imanuelom.

Takže znova poďme nato od začiatku:
Počas kómy som stále pri sebe mala 1 z učiteľov (spolu boli 3) a striedali sa. Bola som si istá, že ich poznám. Hneď mi boli veľmi blízki, aj keď u mňa je to dosť zriedkavý jav. Každý z nich mi vysvetľoval odpovede na moje otázky, ale z iného tématického oboru.
Povedali mi aj to, že oni su Starejší (mudrci) z Imanuelovho tímu na záchranu ľudstva v Novom stvorení, aby včas upozornili na zavádzanie a lži cirkví, ako aj ostatných náboženských smerov, lebo sklamaný Pán zrušil pojem a existenciu postu vyvolených, stali sa z nich bežní ľudskí duchovia, zlyhali v každej zo svojich inkarnácií. To znamená, že nedozreli do potrebnej zodpovednosti k tomu, aby splnili svoje úlohy na Zemi.
Asi som poriadne vyvalila oči, lebo o vyvolenom národe sme počuli už z každej strany ako o neotrasiteľnom fakte, ešte z čias pred narodením Sv. Ježiša. Vyvolených v Biblii bolo spomenutych 144 tisíc, a kde sú teraz?
- To vážne všetci do jedného zlyhali? A v čom? - spýtala som sa.
Jasná odpoveď ma doslova odrovnala.
- V tom najdôležitejšom. Na svoje úlohy a prísahy celkom zabudli, nesplnili si ich dodnes, alebo si získané schopnosti prispôsobili tak, aby im pripadli zisky - teda zneužili ich.

No a práve úlohy musia stáť na 1. mieste v živote u všetkých vyvolených. Boli im k tomu pridané všetky schopnosti a pozemské potreby, ktoré by mohli potrebovať. Veď preto vlastne sa títo dobrovoľníci stali vyvolenými, aby dokázali splniť aj tie ťažšie duchovné úlohy.
Predstav si, aj tak sa Pánovi otočili chrbtom kvôli iným záujmom na Zemi. A aj k Jeho Synom sa zachovali veľmi zradcovsky, surovo a nepriateľsky.
Teraz sú to tvoji krajania (Slováci), no tí už ubližujú každému, kto im to len trochu umožní.
- Ale prečo? - jachtala som.
- Dozvieš sa včas. - Ukončil prejav učiteľ a verte mi, poriadne mi zostalo tažko.

Tak poďme spolu porozmýšľať: druhý príchod Sv. Ježiša má znova oslobodiť ľudstvo od ich hriechov a rozsievať iba Lásku po celom svete (podľa cirkví, ich omší, prejavov jednotlivcov vo videách, telke, rádiách). Postavili nám ho nad Pána a stal sa pre nás jediným Bohom = záchrancom ľudstva, aj keď pomery na svete nám dokazujú presný opak. Dôkazy boli iba vo Vatikáne, kým v roku 1998 pani Makedonová nezverejnila v 3.diele Večných Zákonov prísne utajovanú Pravdu o 3. proroctve z Fatimy.
Až potom som uverila, že na Zem príde Mesiáš = Záchranca, aby viedol tento vrchol Očisty Zeme, lebo je najdôležitejší. Tento raz mi zapadla každá veta a pochopila som, že IMANUEL JE TERAZ NÁŠ PRAVÝ ZÁCHRANCA, LEBO ON JE BOŽIA VÔĽA, PRAVDA A SPRAVODLIVOSŤ. MYSLÍTE, ŽE BOŽIA LÁSKA BY NA DNEŠNÉ ĽUDSTVO STAČILA K TOMU, ABY DOSIAHLA JEHO CELKOVÚ ZMENU U NÁS VŠETKÝCH A NAVYŠE AJ TO, ABY SME ZARAZ ZAČALI ŽIŤ PODĽA BOŽÍCH ZÁKONOV, KEĎ MNOHÍ ANI NEVEDIA, KDE ICH HĽADAŤ? A ČO TÍ, KTORÝCH TO VÔBEC NEZAUJÍMA?

Znova ma zalialo vnútorné teplo. U mňa znak radosti z toho, že som sa dopátrala Pravdy o ďalšom klamstve cirkví: akože kým čakáme na Lásku Božiu, meniť vnútorne sa netreba, lebo je všetko v najlepšom poriadku.
3. Najdôležitejší rozdiel medzi Elisabeth a Máriou
Starejší prišiel podľa môjho cítenia oveľa skôr, než ten predošlý odišiel po rozhovore. Vždy mi nechávali čas na spracovanie predošlej témy.
- Dnes máme ťažkú tému, ale pomôže nám projekcia a tvoje štúdiá na Zemi. Keď sa rozhodneš vrátiť do tela na Zem, budeš mať mnoho nepriateľov ako každý, kto hovorí Pravdu. V kuse ti budú robiť na priek, ALE NEZABUDNI, PO PÁNOVI SI NA RADE TY, KTO O SEBE ROZHODUJEŠ A AJ O TOM, ČI UVERÍŠ CIRKVÁM ALEBO PRAVDE!!! AJ TO PATRÍ DO SVÄTÉHO ZÁKONA SLOBODNEJ VÔLE, KAŽDÝ ČLOVEK ZODPOVEDÁ AJ ZATO, ČO VYSLOVÍ A TIEŽ ZA SVOJE ÚMYSLY.
- Ale veď ja som mimocirkevne veriaca, - brebtala som.
Jeho úvod ma mierne povedané rozhodil a prísnosť, akú použil v telepatickom rozhovore, ma dala do pozoru.

Ani som sa poriadne nenadýchla, už vyrástla stena s obrazom Božej ríše a ešte asi 2 ďalšie ríše pod ňou. Stále na mňa pozeral, či môže začať s témou, alebo potrebujem ešte čas na predýchanie. On sa samozrejme usmieval.

Prvý, ten najdôležitejší rozdiel medzi Elisabeth a Máriou je v ich pôvode vo stvorení. Veľmi ľahké je oklamať a pomýliť ľudstvo, keď ono tápe v nevedomosti. Vtedy môžu cirkvi rozprávať hocičo, naletíme im. Už to majú na nás odskúšané, verte mi.
- Elisabeth je manželkou Boha Otca. Pán Ju stvoril ako úplne prvú bytosť s opačnou (negatívnou) energiou, aby mohol ďalej tvoriť, tentokrát svojich Synov. Synovia pochádzajú z Jeho bezbytostného jadra, bez obalov Boha Otca a Jeho žena z Božieho plášťa (obalu).
- Mária bola manželkou Jozefa u vás na Zemi, aby ju chránil, keďže Mária sa po židovských povstaniach už nestretla s pozemským otcom svojho syna. Splodil Ho rímsky šľachtic, vtedy aj vojak KREOLUS. Mária sa vydala, a tým bol samozrejme chránený zároveň Sv. Ježiš ešte v brušku. V tom čase bola ona najzrelšia spomedzi všetkých žien na Zemi. Iná by nedokázala vynosiť Božieho Syna, keďže už ako plod mal tak silnú energiu, že slabšiu ženu by na prach obrátil.

A bolo. Mysľou mi behali otázky, no ani jednu som nedokázala vysloviť.
- No pýtaj sa, kým som tu. Neskôr sa už k tejto téme nevrátim.
- Neviem, čo si mám predstaviť pod slovom „bezbytostný”. Vo Večných Zákonoch sa opakovalo vždy v súvislosti s Pánom.
- Pozri na stenu. Ukážem ti význam tohto slova.

Božia ríša sa o veľa zväčšila, bolo vidieť celú Božiu rodinu, len Pánov trón bol prázdny. Odrazu som nad trónom zbadala všetky farby spektra, teda energií, ktoré sa navzájom preplietali a vyžarovali obrovskú silu už len zo svojho zachvievania.
- Čo to je, tie nádherné farby??? - vyletelo zo mňa.
- Tak toto je náš večný, bezbytostný Pán. Bezbytostný znamená, že nemá podobu nijakej bytosti, ale sa v Jeho jadre preplietajú všetky farby. Keď chce hovoriť s kýmkoľvek, z časti týchto energií si vytvorí telo obalené plášťami, aby svojou silou neublížil nikomu. Až potom zasadne na svoj trón. Tentokrát s otázkami končíme, viac informácií už nedokážeš stráviť.
A mal úplnú pravdu, hmm.
Toto nás mali učiť v kostoloch, asi aj v školách, aby sme aspoň vedeli, kto nás stále dopĺňa životodarnou energiou.
- Podrobne ti tehotenstvo Márie vysvetlí ďalší učiteľ. Teraz oddychuj.
AKO ĽUDIA MY V PODSTATE NEVIEME NIČ. NAŠA CHYBA!!! MALI SME SI SAMI HĽADAŤ PRAVDU A NESPOLIEHAŤ SA NA UČENIE CIRKVÍ. AJ TAK MAJÚ VŠETKY INÉ NÁZORY. TAK KTORÉMU KLAMSTVU MÁME VERIŤ???
4. Nepoškvrnené počatie Sv. Ježiša
Hneď prvé sa ma starejší spýtal, či som si už uložila predošlé vyučovanie, či môžeme ísť na ďalšiu tému.
- Môžeme, ale rada by som sa najprv spýtala na červíka, ktorý čím ďalej silnejšie hlodá.
Samozrejme moje otázky vnímal hneď, veď aj naše rozhovory prebiehali telepaticky.
- Kľudne sa pýtaj.
- Keď mám mozog na zemi aj s pamäťou, čo mi zostane v hlave? Ako si to všetko zapamätám? - Túto otázku sme všetci očakávali už od začiatku, keď si prišla. Skoro všetci sa na to pýtajú, keď sa prídu učiť.
Na Zemi ti zostala iba jednoživotná pamäť, ale všetci máme aj duchovnú pamäť. Tá funguje od okamihu, keď ťa Pán stvoril. A to ešte Pán do našich jadier napevno zakotvil aj svoju vôľu, myslím na Jeho zákony, platné a pracujúce vo všetkých stvoreniach. A jasné, že aj úlohy každého z nás, aby ľudstvu uľahčil dozrievanie ducha a život na Zemi. Duchovná pamäť je z celého nášho bytia = existencie. Včas sa dozvieš, kedy máš zvestovať Imanuela a Pravdu o tom, čo sa tu naučíš.

Obočie mi vyletelo až navrch hlavy. Ľahko sa to povie...
- Neboj sa, Pán to dávno už zariadil, nebudeš na to sama.
A už som len zvedavo čakala.
- Teraz zapni logiku a nevšímaj si, čo máš vryté už dávno v duchovnej pamäti o počatí a narodení Sv. Ježiša. Dá sa to celkom ľahko.
A zas som zostala s otvorenými ústami. Určite sa na mne, možno aj na iných žiakoch dobre pobavili. Pozemský rozum a cirkvi z nás urobili zas poriadnych hlupákov. Hneď mi položil otázku:
- Peter a Pavol sú bratia. Keď Peter počne dieťa so ženou, môže sa narodiť Pavlov syn?
- To je nemožné, - odpovedala som mierne povedané zaskočená.
Prikývol a pýtal sa ma ďalej.
- Keď je na Zemi počaté dieťa, musia byť aj rodičia pozemskí ľudia?
- Samozrejme.
- Už chápeš, čo sa ti snažím vysvetliť?
- Teraz už áno. - povedala som poriadne na seba nahnevaná.

Aj Posolstvo Grálu, aj Večné Zákony jasne píšu, že Mária nemohla počať Sv. Ježiša inak, jedine s pozemským mužom. Je to jasné podľa Sv. Božieho zákona rovnorodosti, t.j. rovnorodé sa k sebe priťahuje, nerovnorodé sa vzájomne odpudzuje. Presne ako 2 magnety.
Na Zem sa 2x inkarnoval Imanuel. Prvýkrát pred 3 000 rokmi ako knieža Abdrushin (Syn Svetla). Určite už vám je jasné, že Jeho rodičia boli pozemskí ľudia, šľachtický pár (kňažná Dijanitra a knieža Ara Masdah). Na Jeho úlohu ho pripravil a aj vychovaval Izmael so súhlasom a za pomoci Jeho matky.
Druhý raz prišiel na Zem ako Syn manželov Bernhardtových v r. 1875. Ako Duch Pravdy zverejnil všetko, čo vtedajšie ľudstvo bolo schopné pochopiť. Jeho knihy sú stále v predaji, aj obsahy vytlačené na internete. Napriek tomu Ho Vatikán tají, akoby vôbec neexistoval. A to je už veľká urážka Božej rodiny.
No a najväčšie klamstvo cirkvi o počatí Sv. Ježiša a o riadnom tehotenstve, tiež pôrode Jeho matky Márie je skutočnosť, že všetky dodnes popierajú Jeho biologického otca Kreola napriek tomu, že Pravdu poznajú. Za otca Sv. Ježiša vyhlásili Ducha Svätého a o počatí, že je nepoškvrnené. Musia sa cítiť až chorobne mocní a nepotrestateľní, keď už celé storočia ľudom tvrdia toto klamstvo. O následkoch tohto podvodu ani nechcem vedieť. Najhoršie dopadnú tí ľudia, ktorí všetkému naleteli a Pravdu odmietajú vo svojej slepej viere čo i len počuť.
AK HOCIKTO Z NÁS POSTAVÍ SVOJU VIERU A ŽIVOT NA KLAMSTVÁCH, ČOSKORO SA PRESVEDČÍ PRIAMO OD IMANUELA O SVOJICH OMYLOCH. CIRKVI SA NA NÁS ZREJME DOBRE BAVIA. HLAVNE, ŽE MAJÚ SPONZOROV, NO NIE? VŠIMLI STE SI TIEŽ, AKO SA ZO ZEME KAŽDÝ CHYSTÁ DO NEBA? NEVIEM AKO VY, ALE JA IM ÚPRIMNE PRAJEM, ABY NAŠLI TÚ SPRÁVNU CESTU K PÁNOVI A K PRAVDE.
5. Kde sú zvestovatelia Imanuela?
Určite si spomínate na starovekých prorokov, ktorí ohlasovali Mesiáša, sv. Ježiša. Druhá vec je, že ľudstvo ho napriek tomu neuznalo. Starší Boží Syn, Imanuel, mal a má medzi ľuďmi oveľa viac zvestovateľov, ktorých úlohou bolo a je otvorene a pravdivo na Zemi ohlasovať, že On je budúci záchranca ľudstva v hmotnosti.

Ale poďme od začiatku. Pred Abd-ru-shinom (pred 3000 rokmi) žili na Zemi Hjalfdar, Zoroaster, Lao-Tse, Krišna a Mohamed, poslovia zo Svetla, ktorí mali vo všetkých kútoch sveta šíriť pravdu o tom, že Boží Syn Imanuel je Božia vôľa. Poslední dvaja z nich boli najbezočivejší – vybudovali si svoj vlastný kult a vlastnú cirkev.

Ďalší zvestovatelia boli buď zavraždení, upálení alebo zvedení temnom. Jedným z nich bol aj Rudolf Steiner. Namiesto Imanuela zvestoval sám seba a jeho nasledovníci dokonca založili vlastný filozofický smer - antropozofiu.

Bola to Svanhilda, ktorá jediná pravdivo ohlasovala Imanuela ako Pravdu a Spravodlivosť. Imanuel napísal: „Na celej Zemi povstanú tisícky ľudí, aby ma zvestovali“. Ale tak ako vždy, namiesto oddanej služby prišlo veľké sklamanie, na ktorom máme všetci, či už zo strachu alebo z nezáujmu, svoj podiel viny.
6. Čo presne znamená slovo projekcia?
Vo Večných Zákonoch som o nej čítala v spojení s falošnými zjaveniami. Ale toto, že my ľudia vidíme Sv. Ježiša v amazonskom pralese, v mnohých štátoch Európy, Afriky a Ameriky, podobne aj Máriu, prepáčte, ale toto som už nedokázala uveriť. Veď Imanuel i pani Makedonová nám jasne napísali, že inkarnácia na Zem trvá tisíce rokov príprav z výšky Božej rodiny, ale ani z Praduchovnej ríše to nejde rýchlosťou telegramu. A poznáte to, červík v hlave už Nóóó, hlodalo ich viac ešte v nemocnici po prebudení z kómy:

Blížil sa starejší, ani k slovu som ho nepustila:
- Existuje aj duchovná projekcia?
- Existuje jedine duchovná. Schopnosti k tomu dostali vybratí ľudia zo 144 tisíc, ale aj tieto zneužili len pre seba: sláva a majetok.
Po tomto vysvetlení som pochopila význam duchovnej projekcie.
- Ale čo tie nepravé, temné?
Ľudstvo prišlo do hmotnosti dozrieť (učiť sa), aby sa ľudia vrátili do svojho domova ako zrelí jedinci. No a práve toto sa nedeje, prepadli hmote alebo klamstvám. Všetci takíto sú v polepšovni, kde ešte majú šancu ponaučiť sa a vrátiť sa do Svetla. Je to malinká časť pekla. Tak málo je tých so šancou, ako na Zemi verných, čo idú hneď smer domov.
Poď, ukážem ti cez projekciu všetko, čo máš vedieť. Imanuel nám dal k tomu povolenie.

A v tej chvíli rovno na lúke vyrástla stena, ktorá zabezpečila projekciu v rozsahu 3D. Ide o zrkadlenie. Časť zrkadlenia je aj fatamorgána. Ríše som videla od Božej rodiny až po dno pekla. Prastvorenie sme prešli bez komentára, lebo s otvorenými ústami je ťažké pýtať sa.
Pod Prastvorením je duchovná ríša, vtedy to starejší spomalil. Videla som tvorenie duchovného jadra akoby z hmly.
Hneď som sa spýtala: tá hmla, to je čo?
- Tak to je posledný, najkrajnejší obal Boha Otca. Z toho sme vznikli my - duchovia. Aj ja k vám patrím - povedal starejší s úsmevom.

Tak som začala rozmýšľať, načo sú komu falošné zjavenia.
No jasné, doplo mi skoro okamžite - ďalšie klamstvá cirkví na odvádzanie ľudstva od Pravdy. Zas sme naleteli, lebo cirkev rozhoduje o ich pravosti. Prečo? Aby sa ľudstvo klaňalo zjaveniam temných a zároveň to pravé sa v tom množstve ľahko ututlá, ako napr. 3. proroctvo z Fatimy.
Keby ho nezverejnili Večné Zákony, dodnes by sme nevedeli obsah a čo sa stane, keď tieto upozornenia odignorujeme. Ktorí sme ho čítali, už vieme, že varovanie je o terajšej, našej súčasnosti. Padlým anjelom nie je problém vytvoriť falzifikáty, keď schopnosť projekcie dostali ako dar od Pána, aby mohli plniť svoje úlohy.
A KOĽKO PADLÝCH ANJELOV JE TERAZ INKARNOVANÝCH NA ZEMI? NIKTO Z NÁS TO ANI NETUŠÍ. AJ KEĎ MÁM SCHOPNOSŤ JASNOZRIVOSTI, CELÚ ZEM NIE SOM SCHOPNÁ VIDIEŤ.
7. Prekrútenie faktov po vražde Sv. Ježiša
Názov témy som už poznala od predošlého starejšieho s tým, že najhoršie pre ľudstvo sa udialo dlho po smrti Sv. Ježiša. O Jeho počatí preletela lož celý svet až v Stredoveku, ako aj tá o Jeho druhom príchode na Zem, aby znova zachránil ľudstvo od hriechov. A pýtam sa vás, nikomu nechýba vedome vynechaná spravodlivosť Imanuela, vymenovaného Bohom Otcom za Sudcu ľudských hriechov v súčasnej očiste Zeme?

Stredovek bol obdobím vojen, nenávisti a intríg. A práve toto obdobie využívali cirkvi (hlavne jezuitská a katolícka) a začali rozsievať medzi ľuďmi tie najkrutejšie výmysly, klamstvá a prekrútené fakty zo života Sv. Ježiša, len aby čo najviac ľudí ohúrili a získali do vlastných radov. Ale teraz nastal čas žatvy!!! pre všetkých tých, ktorí bezozvyšku a bez rozmýšľania uverili a stále veria kňazom a práve teraz prežívajú spravodlivé následky svojej povrchnosti, spolu so svojou zničenou planétou. Povedzte, nikto nepotrebuje žiadne dôkazy o tom, čomu sa rozhodne uveriť?

Tak aká žatva čaká potom na autorov a šíriteľov týchto lží počas mnohých generácií?
Máte pravdu: rozklad ich ducha na dne pekla bez možnosti na záchranu. Jednoducho sa rozložia (rozpadnú) v hrozných, pre nás nepredstaviteľných bolestiach na pôvodnú hmlovinu, z ktorej ich Pán stvoril.

Konkrétne a vedomé konšpiračné lži cirkví:
- Nepamätám sa už presne, ale niekedy v 2. polovici 16. stor. sa začali šírit 2 najväčšie bludy o dôvode príchodu Sv. Ježiša na Zem, akože pre ľudstvo najdôležitejší skutok Jeho milosrdenstva a tiež o totožnosti Márie.
Prosím, nevysmejte sa mi, ale katolícka cirkev vážne tvrdila a aj dodnes tvrdí, že On prišiel, aby prevzal na seba svojou obetavou smrťou, ako dôkaz milosrdenstva, hriechy nás všetkých a tým pozemské ľudstvo očistil od všetkých hriechov. A ľudstvo samozrejme naletelo a verí tomu dodnes.

Pamätám sa, ako som sa na toto pýtala učiteľa:
- A kto toto vlastne rozbehol? Stále ide len o ľudstvo a planétu Zem? Prečo?
- Rozbehli to padlí anjeli na príkaz svojho dočasného pána. Stále sa inkarnujú na Zem a oni teraz vedú všetky cirkvi. Z ich radov pochádzajú milióny kňazov, ktorí tých pravdivých veľmi rýchle zneškodnili.
Odvrátili sa od Pána, takže aj od Zdroja energie. Ľudstvo zneužívajú na odsávanie životodarnej sily od Pána a ono im to už tisícročia dovoľuje tým, že na všetky lži padlých anjelov a temných ľudí stále dookola naletia. Tým odovzdávajú prijatú Sv. Energiu Pána priamo temnu, aby prežili a užívali si svoj pocit moci a bohatstvo Zeme. K tomuto bohatstvu patrí aj svetlo a teplo, čo oni na nízkych planétach ani nepoznajú.

Prebehli po mne zimomriavky, keď som si uvedomila, z koľkých ľudí sa stali temní len pre svoje pozemské blaho a odvrátili sa od Pána. Jasné, že nikoho ani nenapadlo, že to, čo sa teraz deje je žatva každého jednotlivca za svoje vlastné skutky.
LUDSTVO SI SVOJ PAD A UTRPENIE ZAPRICINILO SAMO,A TO ESTE DOBROVOLNE!!! + CIM VIAC LASKY A POMOCI ROZDAS,O TO RYCHLEJSIE BUDES VO SVOJOM PRAVOM DOMOVE.
8. Rozdiel medzi pojmami duch a duša
No a je tu ďalšie klamstvo s hroznými následkami. Totiž, keď uveríme klamstvu, stanú sa z nás okamžite komplici klamárov, ktorí automaticky nesú následky klamstiev. Ide o rozdiel medzi používaním pojmov Duch a Duša. Väčšej časti cirkví sa tieto 2 pojmy akoby zliali dokopy a teraz majú 1 význam, a aj to ešte neistý. V podstate, v očiach cirkví neoveriteľné fakty, s ktorými sa dá ľudí dostať do ešte rozmernejších zmätkov. Tak a teraz vám napíšem Pravdu, celkom jednoduchú a logickú. Pravda je vždy ľahko pochopiteľná: videla a počula som to v kóme.

Každý z nás má ten skutočný domov tam, kde ho Boh Otec stvoril. On jediný má totiž schopnosť tvoriť niečo nové, teda jasné, že aj všetky zákony, stvorenia, planéty, aj ľudí, ... atď. Keď dotvoril Prastvorenie, prišli sme na rad my. Náš zaklad = domov je v duchovnej ríši. Pán nás tam vytvoril ako nič nevediace semienka (jadrá). Vytvoril nám samozrejme aj priestor na dozrievanie, do ktorého patrí aj Zem. Dole do hmotnosti na dozretie sa naše jadrá dostali tak, že sme v každej úrovni dostali obal, aby sme naberali na váhe a ďalej klesali do hmotnosti na dozrievanie.

Ďalší podraz zo strany ezoterikov a cirkví: ani jedna nám nevysvetlila význam slova dozrievanie. A to do večnosti sa dostanú LEN na duchu dozretí jedinci, čiže správnym žitím podľa Pánových zákonov sme sa z jadra vyvinuli do podoby človeka, dosť zrelého na návrat do nášho domova vo večnosti, podľa toho, ako sme o sebe rozhodli.

Ako prebieha návrat domov? No rovnako. Na Zemi odložíme najťažší obal = hmotné telo. Pri ďalších stúpaniach odkladáme postupne duševné obaly = dušu po častiach, aby sa čistý, ničím neobalený duch dostal domov = do večnosti.

Duch = Bohom stvorená iskra, duša tvorí len obaly pre ducha a samozrejme aj telo je len obal.
KTO NEVIE O TÝCHTO ROZDIELOCH NIČ, nemôže ich ani správne vyvíjať.
9. Pravda o reinkarnácii a zákon tiaže
Koľko snahy vyvinulo asi temno, kým dostali dnešné ľudstvo do takto zúfalej, až tragickej situácie? Pohlavári temných sa na nás už celé tisícročia dobre bavia. Neveríte? Ani mňa by niečo také ani nenapadlo, keby som nebola jasnozrivá. Vo vyžarovaní človeka presne vidím pravdu, ale aj napr. príčiny chorôb a ešte všetko možné iné. Keď pritom počujem, ako temní plynule dokážu klamať rečami, poviem si, takýchto hereckých výstupov musia mať nacvičených veľké množstvo.

1. Pred 3 000 rokmi to začalo vraždou Imanuela, vtedy Syna Svetla. Stál v strede bohatstva, a tým aj závisti. Svoju ríšu Ismanov držal na vysokej úrovni v každom smere. A to už temnu vadilo - dobrý, bohatý a múdry vladár, no ešteže to - a zavraždili ho v mladom veku.
2. Ďalej prišli na rad starovekí proroci. Buď ich utýrali k smrti, alebo priamo odsúdili a zabili.
3. O vražde sv. Ježiša a odstránení Imanuela už viete.
4. V 3. storočí bola cirkev uz natoľko skazená, že sľúbila cisárovi Konštantínovi slušnú odmenu za spálenie starých, pravdivých biblií a mal rozdať medzi ľudí takú, ktorú spísala sama cirkev. A dnes? Z biblie zostala iba knižka vo vrecku.
5. II. Rímsky koncil (553) pozostával väčšinou z inkarnovaných, padlých anjelov. Ich úlohou bolo vyškrtnúť z biblie všetko o reinkarnácii.

A ide učiteľ.
- Ste schopní uveriť tomu, že aj v dnešných časoch to mnohé cirkvi ľuďom tvrdia? A tak si ľudia myslia, že z hriechov z jedného života sa môžu ľahko vykúpiť a žijú, ako sa im chce.
A čo robili medzitým Večné Zákony? Neovplyvniteľne, neustále a bez výnimky pracovali ďalej. Keď si medzi životmi ľudia spomenuli na zlomky Pravdy, kľačali a žobronili o ďalší život s tým, že hriechy zo všetkých životov odčinia. Pán niektorým povolenie udelil, ale ani 0,5% slovo nedodržala. Väčšinou si pribalili ďalšie temné obaly (hriechy).
Bohu a pravde veriaci musia vedieť, že sa nemajú čoho báť. Ich obaly sú svetlé a priehľadné, takže ich duch ich ľahko prežiari. Toto rozširuj, kde len môžeš!
Lucifer ale chcel Pána obrať o Spravodlivosť. Áno, Pán nie Je iba spravodlivý, On Je tá najčistejšia Spravodlivosť sám o sebe.
Teraz už vieš, že svetlí budú odmenení, tak si predstav, ako dopadnú vlažní a temní. Ich obaly sú nepriehľadné, hrubé a tmavé, t.j. že takto vyžarujú aj navonok. Zo svetlých ľudí vysajú všetku životnú energiu, aby len oni prežili. Im je jedno, ze tí svetlí zostanú vyčerpaní a zúfalí.
KAŽDÝ ČLOVEK JE VO SVOJOM SKUTOČNOM DOMOVE TAM, KDE HO PÁN STVORIL
10. Veľké pasce ďalších stredovekých lží
A to najmä v Poľsku a na Slovensku sú všade drevené kríže, sochy Márie, ktoré uctievajú katolíci. Ďalšie klamstvá cirkví, ktorým naleteli veľkodušní veriaci, prispievajú a modlia sa spôsobom, ako ich to naučili kňazi. Až na to, že tieto modlitby nikdy nevynesú prosby človeka k Božiemu trónu, ale sa rozplynú v astrále. Pýtate sa prečo? Mne to učiteľ vysvetlil takto:

- Ak je na Zemi desatina v Boha veriacich, ktori žijú podľa Jeho zákonov, určite preháňam. A tých ostatných 90% sa odvrátilo od Pána, vlastne vytvorili 2 obrovské (miliardové) skupiny, ktoré sa dobrovoľne priradili k temnu.
- O slepo veriacich, ich kňazoch a vodcoch všetkých cirkví viem, že dopadnú katastrofálne. A ktorá je tá druhá skupina?
- Ďalší starejší ti zrkadlením ukáže peklo. Až potom pochopíš slovo katastrofálne. Druhá skupina úplne prepadla hmote. Uveria iba tomu, čo vidia a takto sa z nich stala skupina tých, ktorí bažia iba po majetkoch alebo inom druhu hmoty. Títo sa stali závislými od chemických látok a tiež ich uprednostnili pred Pánom, ako tí bažiaci. Obe skupiny páchaju nevedomú samovraždu.

A teraz si preberieme tému tejto hodiny: existujú 3 fatálne klamstvá, ktoré preferujú cirkvi. Do týchto pascí totiž padla najväčšia časť ľudstva:

A. Sú to tí, klaňajúci sa sochám Márie, dreveným krížom so Sv. Ježišom, ale hlavne tí, čo padli a stále padajú do pasce nepravých úkazov alebo zjavení. Toto ľudí Boží Syn nikdy neučil. Práveže učil pravý opak: „klaňajte sa len pred mojím Otcom, ani mne sa neklaňajte”. Ale v čase pozemského stredoveku zmenili všetko jezuiti a tí najhorlivejší katolíci.

- A načo im to bolo?
- Tak tomu dôvodu sa zasmeješ. Všetky cirkvi na Zemi, hlavne ich vodcovia, chceli získať moc nad ľudstvom. Zariadili si to pomocou tých 3 klamstiev. Už viac ako 300 rokov sa klaňajú od kňazov až po ich vodcov. A to im ešte aj bozkávajú ruky.
- Hmm, tak toto som na Zemi ešte nevidela.
- To len preto, že si od detstva nechodila do kostola. A vybrali si ťa hlavne preto, že si žiadnej cirkvi nenaletela, ctíš Boha Otca a navyše máš tvrdú, rebelskú vôľu.

B. Ďalšie klamstvo: Kňazi ľudí naučili ctiť Máriu namiesto Prakráľovnej dvanástich stvorení Elisabeth.

A posledné klamstvo, to najrozšírenejšie, je:

C. Spoveď. Vznikla tiež v stredoveku, keď španielsky kráľovský pár (Izabela Kastílska a Ferdinand Aragónsky) chcel ovládnuť celú Európu. Najviac im pomohli cirkvi tak, že všetkých kňazov samovoľne vyhlásili za spovedníkov, ktorí údajne dokážu veriacich po ich spovedi zbaviť ich hriechov. Na Boží zákon zvratného pôsobenia akoby úplne zabudli (ako seješ, tak musíš žať). Vtedy vznikla inkvizícia, španielski a ďalší horliví kňazi dostali vojenské hodnosti a každého, kto im stál v ceste k bohatstvu, upálili ako kacírov a čarodejnice. Spolu 14 miliónov ľudí. Slepo veriaci sú dodnes o tom presvedčení, že kňazi majú tú moc očistiť veriacich od ich hriechov. A týmto sú veriaci v obrovskej pasci a slúžia luciferovmu temnu.

- A čo sa stane s nimi po ich pozemskej smrti?
- Príde ďalší starejší a zrkadlením ti ukáže peklo. Mňa už čakajú ďalší žiaci.
11. Peklo
Áno, oveľa viac by sa hodil nadpis: čo vsetko mi bolo povolené z neho vidieť. Popíšem iba 2 miesta nižších planét. No a tie úplne nízke planéty - prakticky dno pekla - je plne obsadené tými, ktorí sa najviac previnili voči Pánovi, Jeho Večným Zákonom a ľudskosti.
Výborne! Prichádza starejší a ja mám zas hŕbu otázok:

- Aké planéty sú ešte pod Zemou?
- Vy nazývate túto časť Vesmíru peklom. Sú to planéty, ktoré už splnili svoju úlohu - doslúžili. Spomaleným voľným pádom klesnú do lievika, ktorý ich rozloží na prvky, z akých boli Pánom stvorené. Tieto ľahké, základné prvky sa vrátia späť ku svojmu majiteľovi - teda Pánovi.
- A čo sa stane s ľuďmi, ktorí na nich žijú?
- Kým ti odpoviem, vysvetlím ti, aká je Pánova podmienka na navrátenie duchov do svojho domova - duchovnej alebo praduchovnej ríše rovnako, ako vracajú bytosti do bytostného kruhu.
Až teraz porozumieš Pánovej podmienke: Boh Otec chce mať vo svojom stvorení iba takých duchov a bytosti, ktorí počas životov dobrovoľne, úprimne verili Jemu a nie cirkvám alebo statkom z hmotnosti. Iba dobrovoľné, slobodné rozhodnutia majú pre Neho hodnotu a žijú potom vo večnosti duchovnej ríše, vlastne podľa pozemského pomenovania v raji. Domov sa dostanú iba s ľahučkými obalmi duše, ktoré duch ľahko prežiari. Iba takáto ľahkosť obalov ich vynesie nahor - podľa Večného zákona tiaže. Pána a teraz Sudcu Imanuela vôbec nezaujíma, koľko chýb potrebovali nato, aby dozreli. Zaujíma ich výlučne konečné vyžarovanie, ku ktorému počas svojich životov dospeli. Pán nikoho takého nechce mať vo stvorení, kto by pod nátlakom v Neho veril.

- A čo s takými, ktorí žijú na nižších a úplne nízkych planétach?
- Tvoja otázka sa týka Večných Zákonov tiaže a rovnorodosti. Podľa tiaže svojich duševných obalov klesajú tiež voľným pádom do úrovne, kde zabrzdia pri svojich tiažou rovnorodých, aj keď všetci majú za sebou rôzne skutky. Takíto musia v prvom rade pochopiť a prijať Pravdu, hlavne o sebe a po druhé chcieť dobrovoľne svoje negatívne skutky odčiniť.

Keby som to sama nevidela na vlastné oči, ťažko by som tomuto uverila: na viacerých planétach, spolu pospájaných, žili samovrahovia. Stále dokola prežívali znova a znova svoje depresie a smrť, až kým nepochopili, že život je Boží dar a nie hneď pri problémoch ho odvrhnúť. Aby sme sa nemýlili, tieto procesy môžu trvať aj desiatky rokov alebo aj navždy vtedy, keď si niekto odmieta priznať svoje chyby.

- Imanuel spomenul vo svojej knihe “Doznievania” krajinu súmrakov. Môžem to vidieť?
- Áno, veľmi rád. Ako si čítala o zaslepených služobníkoch cirkvi, žijú oveľa nižšie. Medzitým ti zas musím vysvetliť, ako fungujú magnetické steny medzi rovinami temna. Sú vytvorené z oceľových tyčí, ktoré sú smerom dole otvorené pre voľný pád, ale smerom hore nepreniknuteľné a pre temné duše neviditeľné magnety.

Boli tam milióny duší, ktoré sa bránili tým, že všetko ich takto učili v kostoloch. Tiež musia prijať Pravdu, doslova vylúčiť zo seba cirkevné klamstvá. Vtedy im odpadne obal cirkevných lží a zmestia sa prejsť medzi tyčami o kúsok bližšie ku Svetlu a Teplu. Vtedy už po ňom prahnú.
Nechcela som vás vystrašiť, ale Pánova Pravda je večná.

Peklo existuje, a to veľmi presné a spravodlivé

Koľkí si doteraz nahovárali, že peklo je iba výmysel? A ďalej nad tým vôbec neuvažovali, nepýtali sa, pretože nič nehľadali. Imanuel nám jasne napísal v Posolstve Grálu: „pomáhajte iba hľadajúcim!!!” Podľa povrchných a duchovne lenivých ľudí by teda mali po pozemskej smrti so svetlými ísť do Raja aj všetci teroristi, vrahovia a pedofili, ... atď? Siahodlhý zoznam takýchto ľudí pozná dobre každý z nás.

Stvorenie a tým aj peklo sa riadia večným zákonom tiaže. Nikto nemohol vytvoriť iné zákony, pretože Boh Otec ako Jediný má schopnosť stvoriť to, čo je pre vesmír potrebné. Nikto iný zo všetkých stvorení schopnosť tvoriť nemá!!!
Ani sa nepýtajte, čo všetko som mohla z pekla vidieť. A to ešte nie je nič oproti tým, ktorí toto všetko musia prežívať kvôli svojim hriechom aj stovky rokov. Ako prvé mi učiteľ ukázal peklo od úrovne -1 až po dno (-7). Na dno je pripevnený akoby prístroj v tvare lievika. Tento mal rozkladať iba doslúžené planéty na základné prvky, z ktorých ich Pán stvoril. Po dlhom čase, teda od luciferovho príchodu do hmotnosti s tretinou anjelov z neba, teraz už padlých anjelov. A zvedení ľudia sa skoro na planéty v hmotnosti nezmestili. Možeme ich počítať na miliardy.

Úrovne pekla su poistené stenami s tyčami, ktoré sú pre temných ľudí neviditeľné. Smerom nadol su otvorené na klesanie voľným pádom. Zastavia sa až pri tých, ktorí sú im tiažou rovnorodí. Po každom klesajúcom sa steny s tyčami uzatvoria a nezmestia sa medzi tyčami, pokým si nepriznajú svoje chyby a omyly. Iba týmto spôsobom sa môžu dostať nahor, pretože pri priznaní si svojich hriechov odpadnú ich temné, duševné obaly, a tak sa už zmestia pomedzi tyče. Toto isté sa deje vždy, keď sa chcú dostať zase o jednu ríšu vyššie po stovkách rokov. Tam dole je zima a tma. Malé svetielko vidia vo veľkej diaľke, niektorých to poháňa stále vyššie, do Svetla a tepla. Už som nevydržala dlhšie, červík hlodal:
- Koľkí hriešnici sú schopní vrátiť sa do svojho domova? Je to dosť tvrdé.
- Vôbec nie tvrdé, ale spravodlivé presne podľa Zákona vratného pôsobenia. Na Zemi mali slobodnú vôľu. Nikto ich nenútil do hriechov, sami sa tak slobodne rozhodli. A že koľkí? Možno za 1 O00 rokov piati. Keď boli na Zemi, robili si z Pána posmešky, alebo ešte odpornejšie, Jeho sväté meno vkladali aj do svojich nadáviek. Koľkí pritom konali skutky, na ktoré sa hodí jediný názov: hrdelný hriech.
- S tými sa čo stane? - pýtam sa.
- Klesnú na dno, potom do rozkladu svojho ducha alebo bytosti. Ak chceš, ukážem ti, čo je vlastne rozklad ducha. Ale ideme zaradom od -1 až po -7.
- Dobre. Ale kde je Zem?
- Na prelome -2/-3. Už ti vidím otázku v tvojom pohľade. Ako posledná planéta stvorenia klesla až tak hlboko. Ľudstvo Zem zaťažovalo stále tažšími hriechmi. Už na začiatku Atlantídy sa na Zem mohli inkarnovať hriešnici z nižších planét. A teraz ti ukážem planéty samovrahov a vysvetlím ti pojem „nevedomá samovražda”.
1. planéta je zaplnená rýchlymi samovrahmi (zbrane, lano, alebo smrteľný skok). Stále prežívajú dokola svoje depresie a smrť. Celé desiatky rokov trvá, kým pochopia, že život je dar Pána a oni ho len tak odvrhli.
2. planéta je zaplnená ľuďmi závislými počas inkarnácie. Dobre si pamätaj: každý druh závislosti je smrteľný (alkohol, chemické látky, alebo týrajúci ľudia na vlastných hormónoch ako adrenalín).
3. planéta je plná nevedomých samovrahov. Sú to nenapraviteľní pesimisti, poznajú iba negatívne pocity. Ich duševné obaly sú temné a hrubé (stále kritizujú, psychicky týrajú každého a stále chcú mať pravdu a byť dokonalí).
Z Pánovho pohľadu je úplne jedno, či umierajú minútu alebo 50 rokov.
- A kde sú tí oklamaní, slepo veriaci?
- Tí sú oveľa nižšie, aš na nízkych planétach. Je tam veľká skupina zúrivcov, buď na seba alebo na cirkvi. Ale na to musia prísť sami. Okrem zúrivcov sú ich na viacerých planétach celé milióny. Pozri, ako sa chovajú:

Videla som nespočitateľné množstvo slepo veriacich, stáli, alebo kľačali pri mreži a kričali, že sa všetko naučili v kostoloch všetkých možných cirkví. Abdrushin v Doznievaniach túto planétu označil ako „Krajinu súmraku”. Veľmi výstižné, bránili sa bibliou, sviečkami a ružencami, no nič im to nepomohlo, lebo Pravdu počuť nechceli.
ČÍM VIAC LÁSKY A POMOCI ROZDÁŠ, TÝM SKÔR SA DOSTANEŠ DO SVOJHO SVETLÉHO DOMOVA.
12. Osud alebo kliatba ako výhovorky
Toto sú asi najčastejsie, moderné výhovorky ľudí samých pred sebou. K nim možeme kľudne pripočítať tisíce ďalších, čo majú pripravené pre iných, keď urobia, alebo neurobia to, čo mali. A ako sa v tom všetkom vyznať? Ľahko, pretože možnosti sú len 2 a skutočne tých zavádzajúcich je nedozierne množstvo, tak napríklad:
opitý človek príde domov a začne vysvetľovať: musel som piť, lebo prišli kamaráti a ... Je to klamstvo. Ten dotyčný pil preto, lebo piť chcel.
Druhá možnosť: napríklad niekto nasľubuje a nedodrží slovo, začne sa vytáčať: nemohol som, lebo ... A zase samé výhovorky a klamstvá. Ľudia jednoducho neurobia to, čo urobiť nechcú.
A viete, v čom tkvejú najhoršie následky? Takýto ľudia klamú sami seba, navyše tomu ešte aj uveria a klamú zároveň celé svoje okolie. A nie je jednoduchšie povedať pravdu, ako hľadať stále nové výhovorky?

Už sa blížil učiteľ a samozrejme vedel, nad čím uvažujem:
- Čo sa udeje s ľuďmi, ktorí celý život prežijú v klamstve, aj samých o sebe? - spýtala som sa hneď.
- Sú to rojkovia, ktorí prežijú svoj život vo vlastných predstavách o sebe. Samozrejme, že pri tom duchovne nesmierne klesajú. Často utečú pred pravdou a nevyriešia svoje problémy len preto, že sa nedokážu pozrieť pravde do očí a priznať si ju. Radšej žijú v strachu a strese, pretože pravda a ich nevyriešené problémy ich zakaždým dobehnú. Neuvedomujú si, že svoje problémy nosia so sebou. Uniknúť sa nedá, pretože ich nosia priamo v sebe. Takže v ich ďalšej a zase ďalšej inkarnácii sa vynoria v rovnakom nevyriešenom stave, ako ich zanechali v predošlých životoch. Nikdy nezabudni, že všetky energie sú stále v pohybe, pretože nemajú schopnosť zastaviť sa a stáť. Sú to zbytočne stratené životy, pričom ich duševné obaly sú stále hustejšie a temnejšie a je jasné, že pre svoju duševnú lenivosť, povrchnosť a sebaklam klesajú stále nižšie. Spravidla sa inkarnujú do kruhu rovnorodých jedincov a na Zemi sa dozvedia od príbuzných, že v ich rode mnoho generácií už pretrpelo takýto osud, dokonca kliatbu. Takéto vysvetlenia veľmi obľubujú a uspokoja sa s nimi.
V živote na Zemi len hútajú a hĺbajú, čiže zostávajú stále iba na úrovni mozgu, ktorý nič nevyrieši. Ale práve týmto spôsobom súbežne zabíjajú všetky druhy citov a cnosti vo svojom duchu.
- A čo ďalej?
- V životoch zostanú potom celkom bezcitní, nevrlí, osamelí a nedokážu pochopiť, prečo od nich každý utiekol alebo ich opustil.
BEZ CITU ZOSTANE KAŽDÝ JEDEN CHLADNÝ A VO SVOJOM ŽIVOTE LEN PREŽÍVA. ŠŤASTNÝ ŽIVOT SI NEDOKÁŽE ANI PREDSTAVIŤ, LEBO NIKDY HO NEZAŽIL.
13. Posledný deň s učiteľmi
Hmm, prichádzajú všetci traja. Čo to znamená? Asi to bude dosť nepríjemné alebo zaujimavé. Všetci traja sa nahlas zasmiali na mojich myšlienkach:
- Najprv si pozrieme zrkadlenie a potom si môžeš vybrať.
Na stene som uvidela nočnú oblohu. Ale hviezdy a plamienky boli pre mňa zvláštne. Chvíľu ich zopár žiarilo a potom zhasli. A takto to išlo dokola. Ozval sa môj prvý učiteľ:
- To nie je nočná obloha, ale astrál Zeme. Jej najvonkajší obal. Takto ho ľudstvo ničí aj s planétou. Tá čierňava je negatívne vyžarovanie inkarnovaných z nízkych planét. Pôvodní obyvatelia Zeme ich vpustili na Zem. Tá už dávno nie je modrá planéta, ale čierňava. Ako? Ľudstvo ich podcenilo. Vyvolávanie duchov, rôzne kurzy mágie alebo hypnózy a najviac pozemšťanov si umelo nechalo otvoriť jasnozrivosť, po vašom tretie oko.
- A načo im to je?
- Sú nadšení z mágie, dodáva im pocit moci. Väčšinou ukončili svoje životy samovraždou alebo doživotnou psychiatriou, či väzením. Nikto im nepovedal, že mimo krásnych vyžarovaní aury ľudí uvidia aj temné príšery. Každá temná aura sa sformuje do strašidelného tvaru, na čo nebol ani jeden z nich pripravený vidieť to. Tieto formy sa stali aj ich nočnými morami. Temní ich oklamali, vysali ich energiu, zarobili, nakoniec ich odkopli a prekročili. Už im neboli na nič.
- A čo znamenajú tie zhasínajúce plamienky a iskry?
Ozval sa druhý učiteľ:
- To sú zatiaľ svetlí ľudia, ktorí odolali temnu, aj hmotnej moci a majetkom. Klobúk dolu pred nimi, že zvládli neustály tlak temna.
- Dá sa im ešte pomôcť?
- Teraz prehovoril tretí učiteľ:
- To je tak, že každého sa pýtame, či chce ísť do svojho domova, alebo sa vráti do svojho tela a bude týmto vyhasnutým pomáhať. Pán chce iba tých, ktorí sa rozhodnú zo svojej slobodnej vôle.
- Ako dlho som už tu? Veď moje telo musí byť už zhnité a rozpadnuté.
- Si tu 8 mesiacov a 3 dni podľa pozemského merania času. Tvoje telo opatrovali a strážili hrubohmotní ľudia, ale aj jemnohmotné svetlé bytosti. Leží vo Švajčiarsku vo vojenskej nemocnici. Tak ako sa rozhodneš? Zostaneš, alebo sa vrátiš do tela pomáhať druhým?
- Tu nie je o čom rozhodovať. Jasné, že idem dole pomáhať.
- Budeš to mať poriadne ťažké a veľké bolesti na tele. Preto ti Pán pribalil nadpozemske schopnosti. Postupne to zistíš dole na vlastnej koži. Pre tvoju bezpečnosť budú prichádzať každá zvlášť, nie naraz. Tvoj mozog by to nedokázal prijať.
- Tak dobre. Ďakujem za vašu trpezlivosť.
Dostala som sa hneď do víru a potom znova do tunela. Vôbec si nepamätám, kedy som vhupla naspäť do tela. Najprv prišla myšlienka, že som spala možno dva dni a sníval sa mi nádherný sen.
14. Tieto pravdy sa vám určite nebudú páčiť
Bola raz jedna planéta – Zem, ktorej obyvatelia zapríčinili jej stále hlbší pád. Ako posledná svetlá planéta bola a je vo Stvorení tou strategicky najdôležitejšou. Prečo je to tak? Boh Otec vysiela neutrálnu energiu - základnú silu do nádoby Svätého Grálu. V čase, keď sa nad ňou zjaví Biela holubica – Imanuel, klesá základná sila z nádoby dolu až k poslednej planéte - Zemi, aby ju ľudstvo mohlo spracovať a následne v kolobehu vrátiť späť nahor jej majiteľovi. Ale!!! K majiteľovi sa vracajú len 3% spracovanej energie. Zvyšných 97% tejto energie ľudstvo síce spracúva tiež, ale nesprávne, čím ju dobrovoľne, väčšinou z nevedomosti, odovzdáva nadol temnu. Narušením kolobehu základnej sily Zem s jej obyvateľmi klesla zo svetlých úrovní vo Stvorení a v súčasnosti sa nachádza na hranici medzi úrovňami -2/-3, teda v nízkych temných úrovniach, na území pekla.


Ako sa mohlo také niečo stať? Lucifer, vyslaný archanjel, s tretinou svojich anjelov zišiel dole do hmotnosti, aby pomáhal ľuďom, učil ich ako používať rozum a uľahčil im pozemský život. Spočiatku sa začal cítiť ako správca celej hmotnosti, ale po čase jeho pýcha natoľko vzrástla, že sa vyhlásil za pána vesmíru. Ním zvedení padlí anjeli od začiatku viedli ľudí k negatívnym myšlienkam (zlosť, chamtivosť, závisť, ...). A znova to bolo ľudstvo, ktoré to všetko zapríčinilo. Ak by sa ani jeden človek nenechal zviesť temnom ku zlému, nemuseli by sme teraz prechádzať Súdom, aj keď to mnohí nechcú vidieť, ani pripustiť.

A spolu so všetkým strhlo temno nadol aj ženy. Boh Otec ich stvoril tak, aby vo Stvorení videli a stáli duchovne vyššie a vďaka svojej schopnosti jemnejšieho vyciťovania mohli mužom sprostredkovať a priblížiť vnuknutia a obrazy zhora. A muži ich mali premeniť na reálne činy, preto ich Pán stvoril väčšími a telesne silnejšími. Je veľkým klamstvom, že ženy sú na Zemi len preto, aby rodili deti. Ich pravá hodnota spočíva v prvom rade v ich jemnejšom cítení, ktoré je mostom k vyššiemu duchovnému poznaniu. Materstvo je až na druhom mieste.

Ak si to všetko zhrnieme, vychádza nám jediný výsledok, a síce, že stojíme v Súde - a to už niekoľko rokov. Žiarenie Súdu oddelí svetlé od temného. Jeho sprievodcom je zhora vyslaná Hviezda Syna Človeka, nazývaná aj Veľkou kométou, ktorá je už v blízkosti Zeme.

Existuje len jediné riešenie, ako sa môžeme dostať z tejto neradostnej situácie. Kto chce, môže sa vnútorne zmeniť na svetlého človeka a dostať ešte šancu zachrániť sa pred rozkladom svojho ducha v zasľúbenej Tisícročnej ríši. Ešte je čas rozhodnúť sa, ale o niekoľko týždňov už taká možnosť nebude!
UŽ NIET ČASU VÁHAŤ, ČI UŽ TOMU VERÍTE, ALEBO NIE.
15. Tajomná Tisícročná ríša
Tajomná Tisícročná ríša mi nikdy nezišla z mysle. Každý o nej hovoril niečo iné, ale nedávalo to zmysel.
„Áno, moja. Cirkvi a sekty vedú o pomociach Pána len nezmyselné reči. Škoda!“
Až teraz som si všimla, že vedľa mňa sedí môj učiteľ.

„A aká je pravda?“ spýtala som sa.

„Hlavne povedz ľuďom vždy pravdu. V pravý čas si na všetko spomenú. Zmyslom Tisícročnej ríše je záchrana svetlých ľudí a Zeme. Svetlí ľudia vyčkajú na tento čas pod ochranou na veľmi peknom mieste.“

„A ako dlho to potrvá?“

„Veľmi krátko. Len pokým bytostní neopravia všetko to, čo ľudstvo zničilo. Nemaj obavy, bytostní pracujú veľmi rýchlo a dobre. Po niekoľkých týždňoch sa svetlí ľudia vrátia na zregenerovanú Zem.“

„Viete, čo všetko ľuďom nahovárajú cirkvi a sekty?“ opýtala som sa.

„Pozemské ľudstvo žije duševne v klamstvách. Najhoršie na tom je, že človek klame aj sám seba a verí tomu. Ale vráťme sa k téme. Vrch Sion bude nanovo vybudovaný na Zemi, svetlí ľudia vyzdobia Jeruzalem, aby čakali na svojho kráľa v hmotnosti s dôstojnosťou, úctou a láskou.“

„Takže to všetko sa odohrá na Zemi? Teda žiadny raj ani stále miesto pred Božím trónom?“

„To všetko je lož, len aby sa zopár ľudí mohlo cítiť mocne a nadradene tým, že ľuďom sľubujú všetko možné.“
CIRKEV ROZPRÁVA ĽUDSTVU ROZPRÁVKY. TOTO PATRÍ K JEJ NAJVäČŠÍM HRIECHOM. ALE MY TÝMTO ROZPRÁVKAM VERIŤ NEMUSÍME.
16. Modlitba
Až do doby, keď som sa ocitla v kóme, som presne nevedela, či moje modlitby a moje prejavy vďačnosti sú podľa večných zákonov v poriadku. Preto som ako prvú položila môjmu učiteľovi túto otázku:

„Ktorá modlitba je pravá a pravdivá a ktorá je nepravá, nesprávna? A prečo je nepravá?“

„Ty potrebuješ všetko pochopiť logicky a dôkladne, však? Už niekoľko rokov vieš, že jedine tvoj duch má schopnosť napájať sa na najvyšší Zdroj. Tým jediným Zdrojom všetkého je BOH OTEC.“ Pozrel sa na mňa a vedel, že som zatiaľ nič nepochopila.

„Modlitba kráča presne tými istými cestami ako všetky ostatné energie BOHA OTCA, lebo ON je jediný Zdroj. To, že na Zemi túto energiu nazývate „modlitba“ nemení vôbec nič na zákonoch PÁNA. Takže iba tvoj duch je schopný napojiť sa tak vysoko, aby sa tvoje modlitby dostali až k PÁNOVI. A preto sú všetky ostatné nepravé, lebo nemajú silu, povzniesť sa až k BOHU OTCU. Aby si tomu lepšie rozumela: Modlitby, ktoré sú naučené naspamäť rozumom, sú celkom bez sily, lebo nevychádzajú z ducha (z čistého srdca). Sú ako zle prednesená báseň. Rozpadnú sa hneď v blízkosti Zeme, v astráli.“

„Poznám ľudí, ktorí sa viackrát denne modlia a poznajú k tomu stovky textov.“

„Títo by mali radšej svoj krátky čas na Zemi prežiť oveľa užitočnejšie. Ale takto sa rozhodli a je to teda ich problém. A pokiaľ ide o pozemské texty modlitieb, tak tieto všetky vymysleli cirkevné autority. Jediné pravé modlitby sú tie, ktoré zanechali ľudstvu BOŽÍ SYNOVIA. A samozrejme ešte aj tie, ktorými sa človek vlastnými slovami z úprimného srdca prihovára PÁNOVI (vďačnosť, prosba o pomoc …).”

Toto bolo pre mňa veľmi dobré vysvetlenie. Všetko mi už bolo jasné. Cítenie ducha je tou najsilnejšou energiou v človeku. Preto len to je schopné vystúpiť nahor až ku Zdroju. Inak povedané: Modlitby preniknuté láskou a oddanosťou sa stávajú silným žiarením a automaticky stúpajú podľa Božieho zákona tiaže nahor až k BOHU OTCU.

“Pozri sa sem,” povedal môj učiteľ. Na plátne pred sebou som uvidela zlaté a strieborné hviezdičky, ktoré stúpali stale vyššie.

“To všetko sú modlitby, ktoré stúpajú k PÁNOVI. Zlaté pochádzajú od dospelých ľudí, ktorí sú svetlí a zrelí. Strieborné pochádzajú od čistých detských duchov”.

“Smiem vidieť, ako to vyzerá okolo Zeme?”

“Áno, ale tam sa dá len málokedy vidieť niečo pekné.”

Môj učiteľ mal pravdu: z vyžarovania temných ľudí som videla len čiernu masu a kde tu som zazrela zlaté a strieborné hviezdičky svetlých ľudí. Hneď mi bol jasné, že Zem môže zachrániť len DUCH SVÄTÝ – IMANUEL, lebo ľudstvo samé je na to príliš slabé. BOŽIA VÔĽA je Pravda a Spravodlivosť:
IMANUEL JE NAŠA SKUTOČNÁ NÁDEJ A ZÁCHRANA!
17. Očistec
Nie je to tak dávno, čo mi bolo povedané, aby som ľuďom napísala pravdu o tom, čo tento pojem vôbec znamená. Je jasné, že cirkvi prisúdili mnohým slovám celkom iný zmysel ako v skutočnosti majú.
Očistec znamená miesto, v ktorom svetlí ľudia odkladajú svoj astrálny obal (telo, plášť). Tak jednoduché to je. Na Zemi odkladáme prv náš hrubohmotný obal a potom astrálny, jemnohmotný. Tak musí každý, až kým nevstúpi do duchovnej ríše, postupne odložiť všetky obaly iného druhu.

Toto však platí len pre svetlých duchov, ktorí svoj nutný proces dozrievania v hmotnosti dokončili a ktorí sa ponáhľajú späť do svojho skutočného domova, aby tam mohli dosiahnuť večný život.

Je to jedno z najväčších klamstiev cirkví, keď tvrdia, že sa každý človek, či už hriešnik alebo nie, v očistci celkom zbaví svojich hriechov, aby mohol potom ďalej stúpať do neba. Človek, ktorý zo slobodnej vôle prijal tmavé obaly, sa očistcu nemôže ani len priblížiť. Prečo?
Pretože vďaka svojim tmavým obalom sa stal ťažkým a jeho vlastná, dobrovoľne zvolená tiaž ho ťahá dole do pekla.
ČO SI O SEBE MYSLÍME MY SAMI, MÔŽE BYŤ V KONEČNOM DÔSLEDKU PRAVÝ OPAK TOHO, ČO V NÁS VIDÍ PÁN.
18. Život človeka od počiatku bytia až po Tisícročnú ríšu
V škole som nikdy nedokázala uveriť tomu, že človek pochádza z opice. Muselo sa to predsa stať nejako inak...
Prichádzal môj učiteľ a ja som sa už usmievala.
„Viem, že si zvedavá na všetko, čomu ešte nerozumieš celkom do hĺbky. Dnes to bude zaujímavé. Kde mám teda začať?“
„Prišli na Zem spolu s prírodou najprv bytostní, potom zvieratá a zo zvierat (z opíc) sa vyvinulo ľudstvo? To predsa nemôže byť pravda!“
„Máš pravdu, dieťa moje. Ľudia si všetko, čo nevedia, vysvetľujú vlastnými myšlienkami a tak vznikli aj všetky legendy, ktorým ľudstvo verí. Na začiatku prišli na Zem s prírodou bytostní, ktorí prírodu udržiavajú až dodnes. Väčšina bytostných sa však musela vrátiť späť do svojho domova, do bytostnej ríše, napríklad obri, ktorí stavali pyramídy, lebo ľudstvo počas svojho krátkeho pobytu na Zemi ničilo podmienky pre ich život.“
„Čože?! A prečo?“
„Temným ľuďom nikdy nestačilo zlato, peniaze, bohatstvo... a tak prišli na to, že môžu premeniť na peniaze aj lesy. Veľa druhov zvierat tým vyhynulo a ich opatrovatelia – bytostní opustili Zem. A s nimi aj obri.
Tak prešli tisícky rokov, kým Pán v časoch existencie prvej civilizácie na Zemi – Lemúrie uvidel, že gorily (Mangani) sú telesne dostatočne vyvinuté na to, aby sa do ich tiel mohli inkarnovať prví ľudskí duchovia.
A sama vidíš najlepšie, ako sa ľudstvo vyvíjalo vo svojej slobodnej vôli.“
„A ako to pokračovalo ďalej?“
„Uplynuli ďalšie tisícky rokov a Pán videl, že ľudstvo potrebuje veľa pomoci.“
„Môžem sa niečo opýtať?“
Učiteľ prikývol.
„Aká je pravda o Tisícročnej ríši? Počula som o tom veľa verzií.“
„Veľmi jednoduchá a logická. Zem je preplnená temnými ľuďmi. Skôr než nastane Tisícročná ríša, opustia Zem počas prírodných katastrof duchovne vlažní ľudia. Potom Imanuel zachráni svetlých ľudí a Zem. Svojou magnetickou silou ju vytiahne do vyšších úrovní, ale približne len do polovice vzdialenosti od jej miesta vo stvorení, kam patrí. Vyššie to nejde, pretože Zem, otrávená jedmi všetkého druhu, veľmi oťažela. A podľa Božieho zákona tiaže Zem teda nemôže vystúpiť vyššie. Vplyvom toho istého Božieho zákona tiaže budú zo Zeme odstránení všetci temní ľudia - klesnú nadol na nízke planéty medzi im rovnorodých.

Medzičasom bytostní budujú nový vrch Sion a čistia Zem od jej otrávených obalov.“
„A kedy k tomu všetkému príde?“
„Nikto nepozná presný dátum, jedine Pán ho vie. Ale jedno je isté. Stane sa to ešte v tomto tvojom živote.
NEZABUDNI, ŽE VRCHOL OČISTY ZEME ZAČNE PRÍRODNÝMI KATASTROFAMI.
19. Apokalypsa a posledný deň Zeme
Ako zvyčajne som sedela na lúke a premýšľala nad tým, či je rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi, či Apokalypsa znamená to isté ako posledný deň Zeme, teda jej zánik.

„Zase je to všetko nesprávne, moja“, povedal mi môj učiteľ.

„Čo je na tom nesprávne, keď si na Zemi myslíme, že jeden aj druhý výraz označujú koniec ľudstva a mnohých planét? Alebo je to všetko zase klamstvo?“

„V prvom rade sa o nesprávny výklad pričinili prekladatelia svojou nevedomosťou. Apokalypsa totiž znamená, že všetky utajované pravdy vyjdú na svetlo Božie. A to sa práve deje. Apokalypsa v osudoch jednotlivcov, národov a štátov znamená, že stratia svoju česť a moc, pretože budú odhalené všetky ich nesprávne skutky a vlastnosti. Prebiehajúca apokalypsa sa týka cirkví a ich lží.“

„Hovoríte o práve prebiehajúcej apokalypse, ale kedy potom nastane posledný deň pre Zem, teda jej koniec?“

„Keď IMANUEL zachráni svetlých ľudí, nastane doba Tisícročnej ríše. Ak títo svetlí ľudia budú schopní žiť v Tisícročnej ríši podľa Božích zákonov, budú sa môcť vrátiť do svojho domova - do Duchovnej ríše.

„A kedy teda nastane koniec Zeme?“

Môj učiteľ sa opäť zasmial nad mojou otázkou: „Nikdy! PÁN rozhodol o tom tak, že Zem, kdekoľvek sa bude nachádzať, ostane navždy poslednou planétou vo Stvorení. Presne z tohto dôvodu bude počas tisíc rokov stúpať nahor do Duchovnej ríše. Potom budú duchovia a praduchovia tvoriť už len jednu ríšu.

Posledné dianie bude prebiehať nasledovne:
Všetko pod Duchovnou ríšou klesne do rozkladu. Teda peklo s ľudskými duchmi, ktorí nechceli žiť podľa Božej vôle, potom celá hmotnosť a tiež Kruh bytostných, teda Bytostná ríša. Presne to popisuje IMANUEL a aj Svanhilda v knihe Večné zákony. Toto obdobie bude podľa IMANUELA trvať zhruba 1 500 rokov. Ale ako vždy, ľudstvo toto dianie nesprávne pochopilo a temno to využilo.“

Všetko, čo som čítala od IMANUELA a Svanhildy, mi bolo zrazu celkom jasné. Keď bude Zem stúpať nahor, v každej ríši sa bude zbavovať svojich ťažších obalov.

Jedno slovo a koľko omylov!
AKO POVEDAL NÁŠ PÁN: MALI BY SME DOBRE ZVÁŽIŤ KAŽDÉ SLOVO, PRV NEŽ HO NAHLAS VYSLOVÍME!
20. Kto je v skutočnosti svätý?
A aký zmysel a význam má toto slovo? Tešila som sa na svojho učiteľa.

„Vŕta Ti zase červík v hlave?“

„Áno, pomaly sa začínam hnevať.“

„Potom s tým musíme niečo urobiť. Kde je problém?“

„Na Zemi sú stovky ľudí, ktorých pápež vyhlásil za svätcov. Je možné, aby človek urobil iných svätými?“

„Najskôr musíš vedieť, čo to slovo znamená. Svätý = dokonalý nielen v jednom živote, ale v celom bytí svojho ducha. Prorok Jonáš zo Starého zákona je tu aj teraz inkarnovaný. On to okomentoval najlepšie:

”Keby ste poznali životopisy všetkých pozemských svätcov, tieto vo svojej podstate pripomínajú skôr kriminálnikov ako dokonalých ľudí.”

„Naša dnešná téma je veľmi jednoduchá, aj keď ťažko pochopiteľná“.

Nezabúdajme:
SVÄTOU MÔŽE BYŤ LEN BOŽIA RODINA A BOŽIE ZÁKONY. VŠETKY OSTATNÉ POSTAVY SÚ LEN DIVADELNÝM PREDSTAVENÍM PRE POZEMSKÝCH SPONZOROV A SLEPO VERIACICH.
21. Ako správne žiť? Sebazničujúco alebo sebazáchovne (sebauzdravujúco)?
Môj sympatický učiteľ už sedí na lúke. Prečo vlastne?

„Tak poď, dievča. Už som ti naznačil, že nášmu dnešnému rozhovoru porozumejú len tí, ktorí to skutočné chcú. A z nových priateľov len tí, ktorí sa chcú dobrovoľne učiť.

Najskôr chcem povedať, že ma medicína, praktizovaná na Zemi, veľmi sklamala.“

„Ale prečo?“

„Keď boli vyvinuté prvé lieky, ľudia sa z toho tešili stále viac. V konečnom dôsledku im ale išlo len o to, aby vďaka tomu nemuseli používať svoju vlastnú, silnú slobodnú vôľu. Dôverujú viac tabletkám namiesto toho, aby verili sami sebe. Pre mňa je to celkom nepochopiteľné.“

„Ale čo je na celej veci to najpodstatnejšie? Moja pamäť mi hovorí, že aj u nás by učiteľ a lekár nemali pôsobiť oddelene jeden od druhého, ale ako jedna osoba. Tak veľmi sa v tom ľudstvo zmenilo. Dobrý učiteľ vie všetko vysvetliť presne, ale aj jednoducho. Iste vieš, že všetky choroby majú svoj pôvod v duševných problémoch. Tieto by mal človek dať do poriadku. Zdroj choroby je v duši, preto treba liečiť ju, a nie následky v tele a na tele. Ak sa na Zemi lieči choroba, tak to trvá aj desaťročia - až po smrť, ale ak sa lieči duša - zdroj choroby, liečenie je rýchle a choroba sa zakrátko stratí.

Ak je napríklad človek vo svojom živote negatívny a pesimistický, tak sa na dlhé roky odkloní od správnej cesty k PÁNOVI, je od nej veľmi vzdialený.

Teraz si pozemšťania pomyslia: „Čo je na tom zlé? Veď temer každý človek sa takto správa na Zemi“. Táto výhovorka je falošná a úplne zbabelá.

Vieš, dievča, ten, kto žije takto pesimisticky, kto je tvrdý a nepríjemný k ostatným, vo svojom podvedomí pácha samovraždu aj na sebe samom. Či už o tom ľudia vedia alebo nie, nič to na veci nemení a výsledok je vždy ten istý. Jeho negativita v ňom rokmi narastá a napokon takéhoto negatívneho človeka zničí vlastný pesimizmus.

Človek si myslí, že toto všetko patrí len k ľahkým hriechom. ALE, pri takomto správaní vysáva životnú energiu svojej rodine, príbuzným a kolegom, a vôbec o tom nevie. Čím závažnejší je hriech, o to hlbšie klesá človek do tmavých úrovní pekla. A všetci tí, ktorí dokonca zámerne, zo svojej slobodnej vôle, páchajú tieto hriechy, sa od nich už nemôžu oslobodiť, lebo čas, ktorý je k tomu potrebný, sa kráti čoraz viac, a tým klesajú tam, kam patria“.

„Potrebujem si vydýchnuť a spracovať túto tému. Mohli by sme, prosím, pokračovať zajtra?“

„Samozrejme, len si odpočiň.“

Počúvala som o tom s otvorenými ústami... Môj učiteľ vstal a odišiel učiť iných.
22. Samoliečiaci mechanizmus v nás
„Ako sa Ti podarilo spracovať náš posledný rozhovor?“
„Povedala by som, že mi to išlo celkom ľahko. Ľudia sa v dnešných časoch správajú tak, ako ste povedali. Len jednému nerozumiem. Duša človeka sa stáva čoraz ťažšou. Prečo proti tomu nič nerobia?“

„Pretože sú zbabelí a žijú nesprávne. Ale poďme k dnešnej téme. V našich mozgoch je popri mnohých iných mechanizmov zakódovaný aj liečiaci program, a to od počiatkov existencie prvého ľudstva, stvoreného Pánom. Títo ľudia žili v hrubohmotnosti, aby sa mohli ďalej vyvíjať a dozrievať. Neskôr, po približne 500 prežitých životoch, keď sa im viac alebo menej podarilo premeniť prijímanú neutrálnu energiu na vďačnosť a lásku k Bohu, lásku k iným ľuďom, pocity šťastia, čistoty, odpustenia, .... a pod. vrátili sa podľa zákona tiaže naspäť domov - do raja.

Samozrejme, každý človek robí vo všetkých svojich životoch chyby – ale Pán ich vníma ako školu pre ducha. Jeho a Imanuela zaujímajú len výsledky - čo všetci ľudskí duchovia počas pobytu v hmotnosti dosiahli.

Kedysi boli ľudia vnútorne čistí a rozhodovali sa správne - pre samoliečenie. Ale! Ľudia, či lepšie povedané, ich duch, chápali vtedy význam myšlienok správne, tak, ako prichádzali zhora.

Všetko záviselo od toho, ako sa kto rozhodol, ako chce v budúcnosti žiť alebo čo chce ešte zlepšiť. Títo ľudia nepoznali ešte choroby. Pôvod choroby je vždy v duši, neskôr prichádzajú bolesti a choroba sa často prejaví aj na tele. To všetko sú upozornenia, že človek zišiel zo správnej cesty. A k tomu patrí aj postoj ľudí k Bohu a jeho vôli, k bohatstvu, ich túžba ovládať mocou iných ľudí, ..... atď.

Mnohým ľuďom sa nepáči, čo sa s nimi deje, a tak svoje hriechy zúrivo zvaľujú na všetkých od Boha počnúc až po bezdomovcov, len aby oni sami nemuseli povedať pravdu a zároveň nenávidia všetkých, ktorí ju poznajú a hovoria. Ich pýcha im nedovolí prijať a pochopiť, že sú nedokonalí, a že dokonalí na Zemi nikdy byť nemôžu. Preto hľadajú iného hriešnika, aby mohli svoje vlastné hriechy podsunúť jemu. Tým sa odvracajú od Boha, strácajú vieru a tak premárňujú väčšinu svojich životov.

Nikdy nezabúdaj: V každom z nás existuje buď „chcem“ alebo „nechcem.“ Kto chce byť naozaj zdravý, ten by mal z čistého srdca a skutkami svoj postoj k životu a vôľu byť zdravý dokázať. Pri tom musí byť o tom aj presvedčený, inak nie je schopný prijať akýkoľvek spôsob liečenia.
LOGS: Run time 50 ms and 305 μs
- +
LOG START [2024-04-23]
[010235C8:3E011522 17:34:47.7489944] LESCODE WARN [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:68] WARN in method: /program/root.security() on Ln 41, Col 3: "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" [Projekt kratkoajasne.sk]
   = "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" (string[47])