Pracovná verzia stránky
10 Pánových prikázaní
Skutočne je ich 10. Každá cirkev si prikázaní pridala toľko, aby veriaci sa klaňali iba nej. A to možeme byť radi, že nepatríme k Farizejom - oni ich maju 613.
Prikázania ani zďaleka nie sú rozkazy. Keď Pán videl, že Jeho zákony skoro nikto neovláda (cirkvi ich zamlčali), poslal ľudstvu cez Mojžiša ďalšie uľahčenie, a to je Desatoro. Sú to veľmi jednoducho podané rady, aby sa ľudstvo nepošpinilo temnými skutkami. Lenže ľudia už boli dávno namotaní na hmotu: majetok, peniaze, aby mohli získať pocit moci... Každý niečo chcel a doslova musel vlastniť, aj keď je to už nárokovanie si. Vďačnosť z úprimného srdca sa stala akoby naspamäť naučenou detskou riekankou. Vlastne takto pochodil aj “Otčenáš”, ako jediná modlitba zo Svetla. Všetky ostatné modlitby vznikli na Zemi, takže sa na ne nemôžeme spoliehať. Prvé tri prikázania sa týkajú iba Pána, tie ostatné potom ľudí. Ako to veľakrát už dopadlo a ešte aj dopadne kvôli nezáujmu ľudstva uvidíme až vtedy, keď príde to najhoršie. Doteraz to boli iba upozornenia, aby sme sa zmenili.
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Jasné je, že temno podpichovalo pyšných jedincov, aby zakladali stále ďalšie viery. Viete o tom, že tri štvrtiny vojen na Zemi zapríčinili cirkvi?
Znamená tiež, že modlám sa nebudeš klaňať, ani sa k nim modliť. To sa asi ani nedá odhadnúť, koľko ľudí nedodržiava toto prikázanie. Možno iba ateisti a materialisti.
2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!
Asi sme si za jedno v tom, že celé tisíce používajú Božie meno v bežnom rozhovore, akoby Pán bol náš kamarát. Ale keď ľudstvo Jeho meno už aj do nadáviek a kliatob dáva, ani nechcem vedieť, čo na nás ešte príde.
3. Deň sviatočný máš svätiť!
Už keď sme si ponadávali na Pána, ako Ho budeme svätiť? No tak, že aj z Božích, aj z osobných sviatkov vznikli ožranské stretávky a na záver sa všetci poriadne pohádajú, aj keď dávno nevedia prečo. Najhorší v tomto je kar.
4. Cti otca i matku!
CTIŤ, ALE NIE UŽ V DOSPELOSTI POSLÚCHAŤ. Stretla som mnoho ľudí v živote, ktorým rozbilo manželstvo práve manipulársvo rodičov, čo už je šikana (robia si nároky, požadujú a nakoniec povykrikujú všetku svoju pomoc). Mnohí sú tým poznačení celý život, ”vylieči” ich jedine závislosť alebo dokonca samovražda. Prosím Vás, postavte si hranicu, za ktorú nesmie nikto vstúpiť, inak stratíte slobodu = právo o sebe rozhodovať.
5. Nezabiješ!
6. Nenarušíš manželstvo!
7. Nepokradneš!
K týmto prikázaniam nie je čo povedať.
8. Nevydáš krivého svedectva!
Niekedy si myslím, že bez nadávok, krivého slova by sa mnohí ľudia ani nedokázali vyjadrovať.
9. Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!
10. Nepožiadaš blížneho svojho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!
Závisťou začalo zlo medzi ľuďmi a vidíme, kam až nás to doviedlo.
Je to pravda. Zo Zeme sme dovolili urobiť hnojovú jamu, tak nám bola vzatá možnosť o sebe rozhodovať.
LOGS: Run time 15 ms, 79 μs, and 7 hnsecs
- +
LOG START [2024-06-18]
[010235C8:30F25922 11:30:03.0773410]  LESCODE WARN  [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:68] WARN in method: /program/root.security() on Ln 41, Col 3: "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" [Projekt kratkoajasne.sk]
     = "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" (string[47])