Pracovná verzia stránky
PRAVDA JE JEDINOU CESTOU K PÁNOVI
JA, IMANUEL, VRAVÍM VÁM: KTO MA NESPOZNÁ, ALEBO PRAVDU ODVRHNE, NESMIE STVORENÍM VIAC PUTOVAŤ A DOMOV SA VRÁTIŤ. JA SOM OTCOVA VÔĽA!!!

IMANUEL

narodený 18.4.1875
zomrel 6.12.1941
zanechal ľudstvu voľne dostupné dielo:

Posolstvo Grálu, Vo svetle pravdy

Svanhilda

narodená 17.7.1950
zomrela 4.12.1998
Imanuelom z hora jej boli pripomenuté dve úlohy, ktoré následne naplnila:

A. spísať dielo Večné zákony
1. diel (ISBN 978-80-972260-7-7),
2. a 3. diel (ISBN 978-80-972260-8-4)
1 a 2. diel (online)
3. diel (online)

Tretie fatimské proroctvo mala Cirkev v roku 1960 zverejniť. Nakoľko je však toto proroctvo dodnes držané v tajnosti, uverejnila Svanhilda v treťom zväzku Večných zákonov pravdivé
znenie tohto proroctva.

B. Porodiť Imanuela, budúceho vládcu Tisícročnej ríše (dňa 28.11.1998), ktorého príchod popiera množstvo falošných proroctiev.

Posledná výzva

Práve teraz v tomto čase zo Stvorenia ozýva sa volanie pre tých, ktorí doposiaľ len učenia cirkví uznávali, a pre tých, ktorí na svoje úlohy úplne zabudli a za účelom ich plnenia darované im schopnosti len pre vlastné ciele doposiaľ využívali:

Pravda krátko a jasne


Kúpiť knihu

Božia Trojica, trojjedinosť BOHA


BOH je trojjediný. Božia Trojica je pre mnohých ľudí stále záhadou, hoci by ňou nemusela byť. BOH OTEC totiž vo svojej všemohúcnosti a múdrosti tvorí Trojicu - po jeho pravici je Syn Boží JEŽIŠ, Božia láska, ako časť z Neho a po jeho ľavici je Duch Svätý, IMANUEL, Božia vôľa, Spravodlivosť. Obidvaja sú Boží Synovia a svojím pôvodom sú z BOHA OTCA, s ktorým sú ako celkom spojení. To je Trojjedinosť jediného BOHA!

Príchod oboch Božích Synov na Zem
z pohľadu súvislostí


Boží Syn IMANUEL, Duch Svätý, sa po prvý raz vtelil na Zem asi pred 3000 rokmi v Arábii ako knieža Abd-ru-shin. Cieľom jeho vtedajšieho príchodu bolo založenie, výstavba a spravovanie ríše, ktorá mala slúžiť ako vzor pre budúcu Tisícročnú ríšu. Po prvý raz sa ocitol priamo zoči-voči temnu, všetkému nízkemu a zlému a jeho prisluhovačom. V tom čase žil na Zemi aj Mojžiš, ktorému pomohol a podporil ho pri plnení jeho poslania. Temno však využilo každú príležitosť na to, aby mohlo Abd-ru-shinovi akokoľvek uškodiť a napokon ho aj zákerne zavraždilo.

O 1000 rokov neskôr, teda približne pred 2000 rokmi, sa na Zem vtelil jeho brat: Syn Boží JEŽIŠ. Príchod JEŽIŠA bol nevyhnutnou záchrannou akciou, ktorá pôvodne nebola súčasťou Božích zámerov, ale v dôsledku prudkého duchovného úpadku ľudstva sa ňou stala. JEŽIŠ prišiel na Zem, aby ľuďom priniesol poznanie ako pomoc, aby znova nastúpili cestu vývoja, chcenú zo Svetla, z ktorej svojvoľne odbočili. Svoje učenie JEŽIŠ odovzdával ľuďom ústne, osobne s nimi hovoril. Nezanechal po sebe žiadne písomne dielo. Jeho výroky a skutky boli spísané až po jeho smrti, ľuďmi, ktorí ho prežili. Autori týchto spisov sa však popri faktickej vecnosti často neubránili subjektívnemu pohľadu, niekedy nepochopili správne Božie zákony alebo venovali príliš veľkú pozornosť samotnej osobe Syna Božieho JEŽIŠA, namiesto toho, aby čitateľovi pomohli pochopiť a poznať BOHA v jeho dokonalosti, teda Jeho vôľu, ktorá sa prejavuje v Božích zákonoch.

Pred vyše 100 rokmi Boží Syn IMANUEL prišiel na Zem po druhý raz. Jeho občianske meno bolo Oskar Ernst Bernhardt, jeho pseudonym ABDRUSCHIN. Napísal dielo: Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu. Počas plnenia svojich úloh nadviazal na JEŽIŠOVE poslanie, ktoré zrozumiteľným spôsobom logicky a bez medzier doplnil a prehĺbil. Navyše priniesol aj nové ucelené poznanie o skladbe stvorenia a o jeho zákonoch. Svojím Posolstvom privádza čitateľa späť k BOHU, čím každý človek môže v sebe vytušiť veľkosť BOHA, svojho Tvorcu, otvoriť sa tým s najväčšou radosťou životu, a pocítiť za to jasavú vďaku. Jeho pozemské dielo sa však stretlo s odmietnutím zo strany nevedomých ľudí, ktorí sa ho snažili všemožne brzdiť. Zem tak opustil predčasne, nakoľko celosvetovo zamýšľaná zmena - obrátenie k dobru, nebolo s vtedajším ľudstvom možné.

V roku 1998, teda pred 22 rokmi, sa splnilo najväčšie zo všetkých proroctiev: stvoreniu bolo darované dieťa – malý IMANUEL, ktorý ako kráľ Tisícročnej ríše zničí v hmotnosti temno aj s jeho prisluhovačmi a nastolí poriadok. Toto dianie zažívame dnes na vlastnej koži, stojac uprostred Posledného súdu, ktorý sa v súčasnosti približuje k jednému zo svojich vrcholov - k veľkej očiste!

IMANUEL sa dnes nachádza v bezprostrednej blízkosti Zeme. Jeho hviezda žiari na oblohe a už roky je najjasnejšou na nebi. On sám svojím bytím vyvíja mohutný tlak svetla na všetko jestvujúce. Tlak svetla si celkom zákonite vynucuje silnejší pohyb. Keďže ale väčšina ľudí na Zemi podľahla duchovnej pohodlnosti a lenivosti a o pohybe ducha, či zákonoch stvorenia, nechce vedieť, vedie nutnosť silnejšieho pohybu, vyvolaná tlakom IMANUELA, k psychickým a telesným problémom, či dokonca až k pozemskej smrti. Príčinou pozemského odchodu mnohých ľudí, ktorého svedkami sme v týchto dňoch, nie je vírus, ale nedostatočný duchovný pohyb – teda duchovná lenivosť človeka, pre ktorú sa rozhodol dobrovoľne.
Na budúci rok budú všetci ľudia v dôsledku zmeny zákonov prinútení dať sa očipovať !

“V roku 1998 napísala p. Natália de Lemeny-Makedonová (Svanhilda) druhý diel knižnej trilógie „Večné zákony“. Imanuel prostredníctvom nej upozornil v tejto knihe na centrálny celosvetový počítač. V tom čase ešte nebolo celkom jasné, aké má temno s ním plány.

Okolo roku 2000 to však začalo - zatiaľ bez použitia jedovatých látok. Boli uskutočnené testy, či sú vysielané GPS signály v mikročipoch už dostatočne presné. Na ich realizácii sa podieľali „dobrí známi“ temných predstaviteľov. Napokon bol do mikročipov zavedený okamžite pôsobiaci jed. Od tých čias až po dnes sú pacientom implantované mikročipy s jedom, a to dobrovoľne s ich súhlasom.

Kto bude stáť v ceste alebo rebelovať, bude jediným kliknutím v centrálnom celosvetovom počítači odstránený - zavraždený, bez ohľadu na to, v akej vzdialenosti od neho sa bude nachádzať.

Kto sa na budúci rok nenechá očipovať, tomu nebude pridelené osobné registračné číslo. Taký človek si nielenže nebude môcť kúpiť žiadne potraviny, ale stratí aj celý svoj majetok, nebude môcť nič predať a zostane úplne bez všetkého. Peniaze na zemi budú stiahnuté z obehu, majetok bude zabavený, aby aj reptiliáni si tu mohli príjemne žiť – a to všetko zadarmo.“

Diana 5.11.2019
“Veľa z vas zabudlo, kto je Majiteľom všetkého vo Vesmíre. Prestaň hrabať majetky. Rozdaj pitivo a poživeň. Ľudstvo hladuje!!“

Prijaté Dianou 30.8.2019
“Vy ma nepoznáte, lebo nechcete veriť Pravde, ale ja vás poznám veľmi dobre. Môj hnev rastie zároveň s požiarmi, búrkami a bleskami na celé ľudstvo.
Kto uveril klamárom a svojim vnuknutým myšlienkam, nech sa teraz raduje. Vravím vám, táto radosť rýchle prepadne v žiaľ, lebo som už blízko pri vás a od Otca prinášam spravodlivosť”.

Prijaté Dianou 25.8.2019 o tretej hod. nadránom - počas intenzívnej búrky

V prípade, že ste nevedeli: Stále si myslíte, že sa nič nedeje?
Ďalší podvod proti Pánovi a nám, rovno pred našimi očami sa znásobuje, starejší kuriér oznamuje odkaz z dnešného dňa:

“Každý počúvajúci nech dobre počúva: Pred 25 rokmi s tým začal falošný Imanuel Parsifal a ľudstvo mu hneď uverilo, že on je pravý Imanuel. Išlo mu o obrovské majetky, a to isté sa deje aj dnes: "Traja z archanjela Gabriela“ roznášajú po celej Zemi zvesť o tom, že Gabriel bude o 15 dní záchrancom Zeme, nie Imanuel. Sľubujú veľké odmeny. Čas rátaj ododnes. (17.07.2019)

Kto uverí, stráca postupne celú svoju energiu, vôľu, majetky, a čo je najdôležitejšie - čas. Už nebude smieť o sebe rozhodovať, či hore, či dole skončí jeho pozemska púť v tomto živote.
Dobre ich poznaš: Ara Mashdah, Judáš a Lucifer = Ivan L. A všetci vyvolení = farizeji.

Znamenie Syna človeka na nebi

Večer 7.7.2019 bol na oblohe jemnohmotne viditeľný rovnoramenný Zlatý kríž. Keď sa ukáže zároveň s bielou holubicou, bude celému ľudstvu viditeľný naraz z každej časti Zeme a v tom istom čase. Toto znamenie temno nedokáže napodobniť, pretože pochádza z lmanuelovho žiarenia. To znamená, že znamenie je pravé a pochádza zhora.

ĎALŠIE Z BOŽÍCH ZASĽÚBENÍ SA PLNÍ. SVETLÍ, TEŠTE SA!!!
Imanuel urobí s temnom poriadok.

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn - Ježiš a aj Syn človeka - Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.
(Z knihy Večné zákony, 2.diel od. N. Makedonovej)

IMANUELOVO proroctvo zo dňa 6. decembra 1941 (deň jeho pozemskej smrti):

V MARCI ZAPOČNE SA...
Jedného marca započne sa... konečné dianie, ktoré v proroctvách a v Biblii ohlasované je.

Začne to strašlivou nákazou, ktorá sa objaví náhle a za tri týždne dve tretiny ľudstva skolí. Až následne spozná ľudstvo, že uprostred súdu stojí, skôr nie! Skôr nie! Ľudia budú o spravodlivosti BOŽEJ pochybovať, keď iba tí takzvaní "dobrí" budú zo Zeme odvolávaní. Všetko len ľudia, o ktorých JEŽIŠ hlásal, že vlažní budú vyvrhnutí.

Budú to všetko tie ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli, ktoré nie sú dostatočne dobré, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale ani také zlé, aby upadli do rozkladu.

Tí takzvaní "dobrí" ľudia, ktorí však ani nič dobré nevykonali, lebo netúžili po svetle. Medzi ľuďmi sa rozšíri zúfalstvo, aké si žiaden človek nedokáže predstaviť. Prečo, budú kričať, si BOH len tých dobrých berie zo Zeme?

Na tisíce a tisíce budú ľudia páchať samovraždy, na čo však lekári a vedci budú mať vysvetlenie! Pôjde údajne o nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý vraj ešte nebol objavený. A na tisíce a tisíce budú pod tlakom lúčov Svetla ľudia šalieť. I v tomto prípade bude lekárska veda tvrdiť, že ide o údajný vírus, ktorý sa usádza v mozgu. Ale pomôcť nedokáže žiaden lekár sveta!

Všetky tie ľudské duše, ktoré budú v tom čase odvolané zo Zeme, nie sú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na nižších planétach, až pokým aj tam nezapočne posledný súd. Zem je jediná planéta, na ktorú môžu prísť ľudskí duchovia rôznej duchovnej zrelosti súčasne. Existujú i ďalšie planéty, na ktorých je umožnené žiť ľudským duchom; avšak Zem je tá najdôležitejšia planéta, keďže na nej pôsobia žiarenia z najrôznejších kútov stvorenia spolu. Keď títo vlažní, ako vravel JEŽIŠ, budú vyvrhnutí, tak až vtedy započne ten skutočný konečný boj.

Potom po prvýkrát povstane na Zemi Svetlo v priamom strete voči temnu. A tento konečný boj potrvá len pár mesiacov.

Nemožno opísať zdesenie, ktoré potom v krátkom čase doľahne na celé ľudstvo. Zdá sa, že celé ľudstvo je ponechané bez BOŽEJ pomoci. Nastane čas, ako je zvestované, keď si BOH svoju tvár zahalí. Avšak každý, kto dôveruje, preputovať týmito časmi bez obáv môže. BOH je pri každom človeku, ktorý je dobrej vôle a každému príde toľko pomoci podľa toho, ako sa sám Svetlu otvorí. Mnoho ľudí potom ešte zblúdi, ktorí by mohli byť zachránení, avšak do posledného okamihu nezostali bdelí. A naopak, budú ešte ľudskí duchovia takí zachránení, ktorí už zatratení boli; lebo ich túžba po Svetle ich spasí a Svetlí im nahor napomôcť dokážu.
Konečnú fázu súdu zavŕši temno samotné. Tretia svetová vojna by túto Zem svojimi hrozivými zbraňami nadobro zničila. BOH však sám zasiahne!
Žiadnemu človeku netreba si zúfať, lebo BOH nikoho neopúšťa. Naopak, ľudia sa od BOHA odvrátili, preto ON pomôcť im nedokáže. Len smelo pristúpte. Moja láska k mojich verným pomáha všetkým, ktorí ma hľadajú!

Z nemeckého národa len nemnohí zostatnú! Potom ako vlažní budú vyvrhnutí, začne očista medzi nositeľmi kríža! Tá bude hrozivá, lebo ľudského ducha bez pokory nemožno zachrániť! Po očiste bude okruh pozemských pomocníkov, kruh nositeľov kríža potom po prvý raz stáť tak, ako skala uprostred blčiaceho oceánu. A vtedy započne konečný boj.

Spočiatku po tomto dianí ešte nebude okamžite mier, na viacerých miestach rozpúta sa vojna, avšak vojsko Grálu tieto plamene v zárodku udusí. Prežité udalosti ľudí tiež ešte neprimäjú k tomu, aby prijali SVÄTÉ SLOVO. Spočiatku budú ešte existovať cirkvi, rovnako ako i iné spoločenstvá viery, Svetlo sa však začne šíriť rýchlejšie než kedykoľvek predtým, keďže nič temné už nebude.

Spočiatku sa budú ešte stávať i vraždy, či zločiny; avšak v Tisícročnej ríši zákony budú nastolené všade tak pevne a tvrdo, že si to dnes žiaden človek nedokáže ani len predstaviť.

Veď v Tisícročnej ríši už nevládne ľudská vôľa, lež výlučne VÔĽA BOŽIA. Avšak ani samotné svetlo nedokáže predvídať, či za tých tisíc rokov ľudstvo naučí sa a zvládne odpútať sa od hmoty.

Obávam sa však o ľudstvo!“

Hodina svätého zvestovania!

Ľudstvo chce dôkaz, že ja som ten večný prostredník medzi BOHOM a ľudstvom, že ja som JEŽIŠOM ohlásený Syn Človeka! Tento dôkaz ľudstvo dostane, väčšmi než mu bude milé. Nadpozemské znamenia o MNE budú zvestovať. Veľká kométa. Skaly prehovoria, lebo v poslednej fáze súdu ešte i vykopávky preukážu, že ja som pravda a že od BOHA prichádzam a že s mojím otcom naveky spojený zostanem.
Posledný dôkaz však až v posledných dňoch ľudstvo obdrží, lebo v jeden jediný deň, v jednu jedinú hodinu vo všetkých kútoch sveta, v každej krajine, v každom meste, na celej Zemi povstanú ľudia, ktorí MŇA skrze silu Svetla budú ohlasovať.

Budú hlásať o SVÄTEJ HORE, hlásať o SYNOVI ČLOVEKA, hlásať o Posolstve Grálu, o SVÄTOM SLOVE! Také niečo by nedokázal ani jediný človek zorganizovať.

Táto hodina sa neskôr bude:

Hodinou svätého zvestovania!“

nazývať.

Toho roku (2018) predpovedaný marec nastal, v ktorom všetko ZAPOČALO. Všetky JEHO predpovede sa už vyplnili!
Na čo čakajú ľudia ešte?

Preto teraz musíte vedieť o IMANUELOVI. Lebo tento čas pre vás nadišiel!

Aký veľmi vzdialený je ľudský duch od chcenia stúpať, keď si myslí, že je pre neho celkom jedno, či vie alebo nevie o IMANUELOVI, keďže doteraz sa o ňom ešte nikdy nehovorilo. A iný dôvod nemajú na to, aby sa so zvyčajnou tvrdohlavosťou uzavreli zjaveniu od neho a o ňom pri terajšom obrate sveta namiesto toho, aby všetko prijali len s radosťou a vďakou!

Ja vám však hovorím: Boh teraz ľudí prinúti prijímať, keďže inak by duchovne už nemohli stúpať nahor. Lebo oni o tom musia vedieť!

Tak aj pri tomto teraz pôsobiacom veľkom obrate sveta prichádza bezpodmienečná nevyhnutnosť rozšírenia poznania až po bytie IMANUELA, v ktorom sa tento obrat teraz splní!

Buď sa musí ľudský duch povzniesť až nahor k poznaniu o ňom, alebo zostane stáť, čo je pre neho rovnoznačné so začínajúcim sa rozpadom v nepotrebnosti následkom nečinnej prezretosti stojaceho ľudského ducha, ktorý už nevie správne použiť v sebe nahromadenú silu Svetla. Tak sa mu to, čo môže pomôcť, a aj by pomohlo, stane záhubou, ako každá energia, ktorá sa používa nesprávne.

Preto teraz musíte vedieť o IMANUELOVI, lebo tento čas pre vás nadišiel!

Kto na tieto nové Božie zjavenia aj naďalej nechce dbať, ten ani nesmie zostať vo stvorení, ale bude vymazaný z knihy života. Tak to chce Boh! A jeho Svätá vôľa sa už od tejto hodiny plní na ľuďoch so všetkou zviditeľňujúcou sa mocou pôsobením sily Svetla, ktorej nikto nemôže klásť odpor.

Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené na prijatie Slova, ktoré im prinášam z Boha! A len ochotní prijímať vyjdú zo všetkých útrap do nového bytia.

Boh je Pán, on celkom sám, a kto ho v pokore nechce uznať takého, aký skutočne je, nie ako si ho vy predstavujete, ten je odsúdený!

IMANUEL je s Bohom Otcom práve tak nerozlučne úzko spojený, ako aj JEŽIŠ, a to sa vám musí stať poznaním v čase terajšieho obratu sveta!

Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali IMANUELA a medzi všetkými národmi, ako ho už zvestovali zástupy anjelov v celom stvorení; lebo on je vôľa Boha Otca.

Abd-ru-shin: Doznievanie Posolstva Grálu, úryvok z prednášky Všemúdrosť.

Výroky z Posolstva Grálu
Abd-ru-shin

PRAVDA KRÁTKO A JASNE
LOGS: Run time 14 ms, 139 μs, and 2 hnsecs
- +
LOG START [2024-06-18]
[010235C8:30F25922 11:15:14.2230648]  LESCODE WARN  [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:68] WARN in method: /program/root.security() on Ln 41, Col 3: "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" [Projekt kratkoajasne.sk]
     = "Nie je definovaný koreň bezpečnostnej vrstvy" (string[47])